Årskonference: Grønne Indkøb i Politik og Praksis – når udbud og indkøb bidrager til miljø- og klimastrategier

03-10-2017
Grøn virksomhed

Udbud og indkøb bliver i stigende grad set som et vigtigt virkemiddel i mange miljø- og bæredygtighedsstrategier. Det gælder alt fra klimaplaner til strategier for cirkulær økonomi. Kan indkøbsfunktionen opfylde denne rolle – og hvordan? Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb holder fælles årskonference d. 9. november om grønne indkøb i politik og praksis, hvor blandt andre Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell præsenterer sit syn på grønne indkøb som løftestang for en miljø- og klimadagsorden.

Hør blandt andet om, hvordan Københavns Kommune omsætter strategier for grønne indkøb til praksis og lær af udenlandske cases, hvor cirkulær økonomi har dannet rammen for udbud af kontormøbler. Til konferencen vil der både være mulighed for at lære nyt og videndele med andre udbudsjurister, indkøbere, miljøfolk og leverandører fra hele landet. Konferencen byder på fem spor, hvor du kan fordybe dig i det tema, der lige nu er mest relevant for dig.

Konferencen afholdes torsdag d. 9. november kl. 9.30-13.00 hos Kosmopol:  Fiolstræde 44 i København. Meld dig til via email til Sekretariat for Grønne Indkøb: senest d. 26. oktober. Husk at oplyse EAN- eller CVR-nummer og spor du vil følge.

Pris for deltagelse er 375 kr. ekskl. moms. Faktura fremsendes på mail.

Ved afbud inden den 26. oktober 2017 beregnes ikke noget annulleringsgebyr. Derefter gives ingen refusion.

 

Program

09.00:   Ankomst, kaffe og registrering

09.30:   Velkomst og dagens program /v. Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

09.40:   Grønne indkøb i et strategisk perspektiv – hvordan kan de grønne indkøb bidrage til at nå politiske mål og understøtte kommunens strategier? /v. Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell, Københavns Kommune

10.00:  Grønne indkøb som led i arbejdet med CSR strategier – indsigt i private virksomheders krav til indkøb i strategi og praksis

10.25:  Implementing the visions of the politicians through public procurement – the process and learning of circular procurement of office furniture, Public Health Wales (EB)

10.50:   Pause

11.05:   Uddeling af Grøn Indkøbspris

11.20:   Tid til debat og fordybelse

Spor 1:  Udvikling af indkøbspolitik og -strategier – hvordan sikres det, at miljø og klima tænkes ind
Tovholder: Bjørn Bauer, Sekretariat for Grønne Indkøb

Spor 2   Miljømærker og bæredygtighedsmærker – udbuddet er mange. Hør erfaringerne fra Københavns Kommune og drøft valg og prioriteringer af mærker i udbud og indkøb
Tovholder: Thomas A. Christensen, miljø- og klimarådgiver samt specialkonsulent, Københavns Kommune

Spor 3   Cirkulære indkøb og markedsdialogens rolle – vigtigheden af samarbejdet mellem markedet og indkøberne i den cirkulære økonomi

Inspirationsoplæg fra Aalborg Kommune (EB) – processen set fra ordregivers og leverandørens vinkel
Tovholder: Rikke Fischer-Bogason, Sekretariat for Grønne Indkøb

Spor 4   Innovation i udbud – fra strategi til praksis
Tovholder: Lene Stolpe Meyer, Frederiksberg Kommune samt Rikke Bastholm Clausen, Innoba (EB)

Spor 5   Indkøb af bæredygtige fødevarer – er økologi den eneste vej frem
Tovholder: chefudbudsjurist Betina Bergmann Madsen, Københavns Kommune

12.00:   Afslutningsdebat: Kan og skal indkøbsfunktionen opfylde rollen som ansvarlig for, at udbud og indkøb understøtter bæredygtighedsstrategier – og hvordan spiller indkøbsfunktionen sammen med resten af organisationen? Der stilles spørgsmål fra temasporene til panelet.

12.30:   Frokost, videndeling og netværk

13.00:   Tak for i dag