Virksomhed dømt for ulovlig import af træmøbler

29-11-2017
Natur Skovbrug

For første gang er en dansk virksomhed dømt for at overtræde EU's tømmerforordning.

Arkivfoto: Store bunker af træ, der fældet ulovligt.

En fynsk virksomhed er ved retten i Odense dømt for groft uagtsomt at have undladt at føre kontrol for at undgå import af ulovligt fældet træ.

Af dommen fra 24. november fremgår det, at virksomheden gennem en længere periode ikke havde gjort noget for at sikre sig, at det træ man importerede var lovligt fældet. Dermed overtrådte virksomheden reglerne i EU's tømmerforordning.

Virksomheden blev idømt en bøde på i alt 116.500 kroner og skal betale sagens omkostninger.

Reagerede ikke på påbud

Ifølge EU's tømmerforordning skal træimporterende virksomheder have systemer til risikovurdering og risikominimering for at undgå at komme til at importere træ og træprodukter, der stammer fra ulovligt fældet træ. I tømmerforordningen taler man om, at virksomheden skal have en såkaldt due diligence ordning for at undgå ulovligt træ.

Miljøstyrelsen gav tilbage i august 2015 virksomheden et påbud om at indføre kontrol med det importerede træ. Ved et tilsyn i januar 2016 havde virksomheden endnu ikke etableret en kontrolordning. 

Virksomheden blev derfor politianmeldt af Miljøstyrelsen for ikke at efterleve påbuddet og have overtrådt EU´s tømmerforordning. Politiet rejste straffesag mod virksomheden.

Læs mere om reglerne mod ulovligt træ