To af Miljøstyrelsens områder for forskningsrådgivning konkurrenceudsættes

03-11-2017

Natur og skov samt luft og emissioner bliver de to områder hos Miljøstyrelsen, som nu skal konkurrenceudsættes.

Regeringen besluttede den 28. juni 2017 at konkurrenceudsætte Miljø- og Fødevareministeriets samlede forskningsbaserede myndighedsbetjening over en 10-årig periode fra 2016-2026.

Første runde er delvis gennemført med konkurrenceudsættelsen i 2017 af jagt-og vildtforvaltning samt myndighedsbetjening på veterinærområdet. Nu gælder det Natur-og skovområdet og luft og emissioner hos Miljøstyrelsen, som forventes konkurrenceudsat med virkning fra den 1. januar 2021 indenfor en samlet beløbsramme på ca. 73 mio. kr.

Om forskningsbaseret myndighedsbetjening på natur- og skovområdet

Aarhus Universitet og Københavns Universitet varetager opgaver om overvågning, rådgivning og forskning på natur-og skovområdet for Miljø- og Fødevareministeriet. Aarhus Universitet rådgiver bl.a. om den tørre naturs tilstand i henhold til national naturbeskyttelse, EU-retlige forpligtelser og internationale aftaler. Københavns Universitet rådgiver om skovenes og landskabets benyttelse og beskyttelse.

Om forskningsbaseret myndighedsbetjening på områderne luft og emissioner

Aarhus Universitet varetager overvågning, rådgivning og forskning inden for luft og emissioner. Det omfatter opgørelse af danske udledninger til atmosfæren af luftforurening og klimagasser samt overvågning af luftkvaliteten og belastningen af natur fra atmosfærisk afsætning i henhold til EU-forpligtelser og internationale aftaler.

Proces for konkurrenceudsættelse af Miljø- og Fødevareministeriets forskningsbaserede myndighedsbetjening

Konkurrenceudsættelsen af natur og skov samt luft og emissioner er en del af den samlede konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjeningen på miljø- og fødevareområdet. Konkurrenceudsættelsen af øvrige fagområder vil ske gradvist, så alle opgaver er varslet konkurrenceudsat frem mod 2022.

De universiteter, der i dag varetager forskningsbaseret myndighedsbetjening, vil blive inviteret til at bidrage til konsekvensvurdering af konkurrenceudsættelsen.

Læs om proces for konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening 

Aarhus Universitet og Københavns Universitet er inviteret til at bidrage til en konsekvensvurdering af konkurrenceudsættelse af opgaverne inden for natur, herunder skov, samt luft og emissioner. Inden udgangen af 2017 forventer MFVM at give en endelig udmelding om konkurrenceudsættelse af de relevante aftaler. Konkurrenceudsættelsesmaterialet forventes offentliggjort medio 2018.

Yderligere oplysninger:

Om den aktuelle konkurrenceudsættelse: Vicedirektør i Miljøstyrelsen Mads Leth-Petersen, Tlf. 75 54 47 10, e-mail: Obfuscated Email

Om den generelle proces for konkurrenceudsættelse af den samlede forskningsbaserede myndighedsbetjening: Kontorchef Hans Peter Olsen, Miljø- og Fødevareministeriet, Tlf. 40 61 33 93, e-mail: Obfuscated Email.