Spredning af flygtige stoffer via afløbssystemet

09-11-2017
Jord

Flygtige stoffer fra jord- og grundvandsforurening kan spredes til indeklimaet i boliger på forurenede grunde via afløbssystemet. Der findes imidlertid ikke beskrivelser af metoder til måling af dette.

I et netop publiceret projekt under Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening gives en beskrivelse af, hvordan sådanne målinger kan udføres. Læs rapporten Målinger i afløbs- og kloaksystemet ved indeklima-undersøgelser på forurenede grunde.