Sammenfatning af behov på naturområdet

22-11-2017
Natur

Miljøstyrelsen har udarbejdet en sammenfatning om behov på naturområdet.

Sammenfatningen er en opfølgning på regeringsgrundlaget, hvoraf det fremgår, at regeringen i forlængelse af EU’s biodiversitetsstrategi vil formulere en række ambitioner på naturområdet frem mod henholdsvis 2020 og 2030, som skal være pejlemærker for regeringens naturpolitik og indsatsen i kommuner og regioner. De kon­krete mål vil blive formuleret på baggrund af et arbejde, der skal kortlægge behovet på naturområdet.

Se sammenfatningen her