Råstofindvinding i fællesområder 3. kvartal 2017

24-11-2017
Råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 3. kvartal 2017.

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 3. kvartal 2017. Opgørelsen viser indvundne mængder i tredje kvartal 2017, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder.

Se oversigten på hjemmesiden.

Miljøstyrelsen har den 9. juni 2017 pålagt tilladelsesindehaverne at sende meddelelse til Miljøstyrelsen inden der påbegyndes indvinding i område:

520-FA Gyldenløves Flak Syd

Restmængden er mindre en 10.000 m3 i tre områder. I disse områder er tilladelsesindehaverne blevet pålagt dagligt at meddele Miljøstyrelsen om indvundne mængder, når der indvindes. Områderne er:

502-CA Fløjstrup Skov
502-JA Hesbjerg Grund Syd
554-AA Skovshoved

I område 512-BA Tranekær er der en samlet restmængde ved udgangen af 3. kvartal 2017 på 9.622 m3. Dette er en relativ lille mængde i forhold til den indvinding, der har været i 1., 2. og 3. kvartal 2017.

I område 538-AA Grønsund er restmængden opbrugt, og der kan i øjeblikket ikke indvindes råstoffer i området. Miljøstyrelsen har modtaget ansøgning om udvidelse af tilladelsesmængden i dette fællesområde, og indtil sagsbehandlingen er afsluttet, vil området fortsat fremgå af kvartalsopgørelsen, dog med en restmængde på 0 m3.

Tilladelsesindehaverne skal være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Miljøstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren agter inden for de nærmeste 3 måneder at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde. Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Miljøstyrelsen.