Pesticidbelastningen på golfbanerne er faldet markant

08-11-2017
Pesticider

Regler om brug af pesticider på golfbaner og ændret pesticidafgift ser ud til at have haft effekt, vurderer Miljøstyrelsen.

Den første samlede golfstatistik viser nu, at både forbruget og belastningen af pesticider på golfbanerne i Danmark er faldet markant. Fra 2013 – 2016 er forbruget faldet med 56 procent og belastningen med 43 procent. 

Golfklubberne fik i 2013 nye regler med et loft for, hvor meget de må belaste miljøet med pesticider og regler om, at de årligt skal indberette de brugte mængder og deres belastning til Miljøstyrelsen.  Samtidig indførtes en generel ændring af pesticidafgiften, så de mest belastende pesticider fik en højere afgift.

- Den positive udvikling i både belastning og forbrug af pesticider på golfbaner viser, at belastningsafgiften og indførelse af belastningsloft for golfbaner har haft en effekt. Golfklubberne har de senere år valgt andre og mindre belastende pesticider i kampen mod skadevolderne. Det er godt nyt for miljøet, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Sonja Canger.

I den nye statistik har Miljøstyrelsen nu opgjort pesticidforbruget for 2015 og 2016 og har sammenlignet disse oplysninger med data fra de to første år (2013-2014). Opgørelsen for pesticidforbruget 2015 og 2016 viser, at stort set alle landets 192 golfklubber overholder reglerne om belastningsloftet. I 2016 var det kun tre klubber, der havde overskredet belastningsloftet.

Opgørelsen viser også, at langt hovedparten af pesticidforbruget finder sted på golfbanernes greens, som kun udgør 3 procent af golfbanernes samlede areal. Her svarer pesticidbelastningen pr. ha nogenlunde til belastningen pr. ha i en hvedemark, der bruges til foder eller fødevarer.

Greenkeepere fik rådgivning, information og efteruddannelse
De senere år har der som et led i Sprøjtemiddelstrategien 2013-2016 været øget fokus på rådgivning, information og efteruddannelse af greenkeepere for at øge deres kompetencer og viden om sikker og korrekt brug af pesticider samt værktøjer til at identificere skadevoldere. Det er sket gennem et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Dansk Golf Union (DGU), Greenkeeperforeningen, uddannelsesinstitutioner der uddanner Greenkeepere samt Københavns Universitet.

- Det er vores vurdering, at det gode samarbejde med fokus på greenkeepere samt vores rådgivningsindsats er væsentlige årsager til, at vi nu kan se et fald i pesticidbelastningen på de danske golfbaner. Vi ønsker i DGU, at de danske golfspillere har adgang til baner med god spillekvalitet, og det mener vi godt kan gå hånd i hånd med en bæredygtig drift af banerne - både for så vidt angår brugen af pesticider og øget naturværdi, siger formand for DGU, Jim Staffensen.

Læs her notat om status på udviklingen i forbrug af pesticider på golfklubber og udviklingen i belastning i perioden 2013-2016. Du kan også se tal for de enkelte golfklubber. 

Fakta:

Sådan måles forbruget:
Forbruget af pesticider på golfbaner opgøres i de mængder (kg aktivstof), der er brugt det pågældende år.

Sådan måles pesticidbelastningen:
Belastningen angiver de brugte pesticiders belastning af sundhed, natur og grundvand

Yderligere oplysninger:
Sonja Canger, kontorchef i Miljøstyrelsen, tlf.:  72 54 43 37 el. 40 85 98 52
Torben Kastrup Petersen, banechef i DGU, tlf.: 43 26 27 09