Nye miljøkrav i EU kan give danske virksomheder milliard-gevinst

17-11-2017
Luft

EU vil begrænse luftforureningen fra de største kraftvarmeværker. Det kan blive en god forretning for danske virksomheder, der producerer miljøteknologi. En ny rapport vurderer, at det kan øge deres omsætning med 1,25 milliarder kroner.

EU har skærpet kravene til store kraftvarmeværker.

Nye miljøkrav i EU kan give danske virksomheder milliard-gevinst

EU vil begrænse luftforureningen fra de største kraftvarmeværker. Det kan blive en god forretning for danske virksomheder, der producerer miljøteknologi. En ny rapport vurderer, at det kan øge deres omsætning med 1,25 milliarder kroner.

10. november 2017

EU stiller nye og skærpede krav til store forurenende kraftvarmeværker for at sænke luftforureningen i Europa. Værkerne skal sænke deres miljøbelastning, og det kan de f.eks. gøre ved at investere i ny miljøteknologi, som renser skorstensrøg for skadelige stoffer – teknologi som danske virksomheder kan levere.

De fleste danske kraftvarmeværker lever allerede op til kravene, som EU nu er kommet med. Samtidig står danske producenter af miljøteknologi stærkt på det internationale marked, og de nye regler kan hæve efterspørgslen på deres produkter.

Ren luft er en mangelvare
Det er en ny rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen af ingeniørvirksomheden NIRAS, der vurderer, at danske teknologi-virksomheder kan øge deres omsætning med op til 1,25 milliarder som følge af de nye EU-krav. Kravene pålægger europæiske kraftvarmeværker og andre store fyringsanlæg at leve op til grænseværdier, der kan opnås ved at benytte de bedste tilgængelige teknikker til at begrænse forureningen. 

De nye krav betyder også, at konkurrencevilkårene for at producere energi bliver mere ensartede i hele EU. Da 70-80 pct. af luftforureningen i Danmark stammer fra ”ikke danske kilder”, men blæser ind over Danmark fra udlandet og den internationale skibsfart vil de nye miljøkrav til vore nabolande også gavne luftkvaliteten i Danmark.  Kravene, som gælder kraftvarmeværker og andre store fyringsanlæg, blev offentliggjort den 17. august 2017 og skal nu udmøntes i virksomhedernes miljøgodkendelser indenfor 4 år.

Rapporten ”Potentialet for forøget eksport af renluftløsninger som følge af revideringen af BREF-dokumentet for store fyringsanlæg” er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden NIRAS for Miljøstyrelsen og kan læses her.