Ny husdyrbruglov tager højde for gamle sager om overproduktion

09-11-2017
Landbrug

Landmænd skal fortsat overholde miljøgodkendelser.

Efter en artikel i Landbrugsavisen 1. november om en konkret dom fra Vestre Landsret er der skabt tvivl om, hvorvidt den nye husdyrbruglov fra 1. august i år har betydning for gamle sager om overproduktion.

Der er vigtig for Miljøstyrelsen at slå fast, at de rammer, som er fastsat for den enkelte husdyrproduktion efter de gamle regler, forsat er gældende. Det betyder, at det er den konkrete miljøgodkendelse med vilkår, der skal overholdes.

Sker der overskridelser af miljøgodkendelsen anses det for ulovlig aktivitet, der er strafbart. Det gælder, uanset om miljøgodkendelsen er udstedt efter den gamle eller efter den nye husdyrbruglov.

Manglende overholdelse af en miljøgodkendelse udstedt efter de nye regler, straffes efter den nye husdyrbruglov. Samtidig pointeres det i en særlig overgangsbestemmelse (§10) i loven, at strafferetlige overtrædelser begået inden 1. august vil kunne straffes efter den gamle lov.

Den nye lov betyder en generel forenkling af reguleringen. Blandt andet bortfalder godkendelsen af arealerne, og der indføres en stipladsmodel, der betyder, at reguleringen af husdyrbrugenes anlæg sker i forhold til produktionsarealet – og ikke antallet af dyr som tidligere.

Yderligere oplysninger: 
Bettine Aundrup, kontorchef i Miljøstyrelsen Erhverv, tlf.:22 84 46 75