Mindre bureaukrati for affaldsvirksomheder

06-11-2017
Pressemeddelelse Affald

Miljøstyrelsen ændrer nu sagsbehandlingen for en række affaldsbehandlere, så der kommer mindre bureaukrati, og virksomhederne bliver mere attraktive for udenlandske kunder.

Et stort ønske hos en række danske nyttiggørelsesanlæg, der for eksempel omdanner affald til energi eller til materialer til brug for ny produktion, bliver nu imødekommet. Det er nemlig netop blevet muligt for anlæggene at søge en forhåndsgodkendelse til behandling af forskellige typer affald, så affaldet kan overføres til anlæggene for tre år ad gangen i stedet for kun ét.

- Vi fjerner kort sagt noget bureaukrati og gør det nemmere at handle med sekundære råvarer som affald, samtidig med at vi bevarer en høj miljøbeskyttelse. Det giver effektive og miljørigtige danske nyttiggørelsesanlæg en markedsfordel internationalt, fordi de bliver mere attraktive for udenlandske virksomheder, der skal af med affald, siger kontorchef i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi & Affald, Camilla Bjerre Søndergaard.

Ændringen er én af en række byrdelettelser efterspurgt af erhvervet, der gennemføres af regeringens Taskforce for Øget Ressourceeffektivitet. Taskforcen består af folk fra Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

Giver konkurrencefordel

Muligheden for at importere affald til forhåndsgodkendte anlæg for tre år i stedet for ét er til stede i EU's Transportforordning, men kun omkring hvert fjerde EU-land har udnyttet muligheden. Dermed får de danske virksomheder en konkurrencefordel i forhold til andre europæiske lande.

Det glæder sekretariatsleder Marianne Munch Jensen fra brancheforeningen Affalds- og Ressourceindustrien (ARI).

- Det er dyrt, komplekst og tidskrævende at få en importgodkendelse. Med den nye praksis hos Miljøstyrelsen kan de udenlandske kunder i princippet spare to tredjedele af omkostningerne. Det gør det mere attraktivt at få affald behandlet på danske nyttiggørelsesanlæg. Det er grunden til, at ARI’s medlemmer har efterspurgt denne mulighed, og vi er meget glade for, at regeringen arbejder med at fremme cirkulær økonomi ved at fjerne barrierer som denne, siger hun.

Danske nyttiggørelsesanlæg kan søge forhåndsgodkendelse via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen: Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard, tlf. 22 20 17 33, e-mail:
ARI: Sekretariatsleder Marianne Munch Jensen, tlf. 51 51 98 74, e-mail: