Glyphosat er blevet fornyet i fem år

27-11-2017
Pesticider Borger

OPDATERET 28/11: På et møde i EU's appeludvalg 27. november er der vedtaget en fornyet godkendelse af glyphosat, der gælder for fem år.

I et appeludvalg under EU Kommissionen er der på et møde d. 27. november opnået flertal for at forny godkendelsen af glyphosat, som er det mest anvendte ukrudtsmiddel i Danmark.

Fordi godkendelsen af aktivstoffet glyphosat nu bliver fornyet i EU, skal alle produkter med glyphosat revurderes i medlemslandene. Det betyder, at ny viden fra aktivstofvurderingen, herunder de nye godkendelsesbetingelser, skal inddrages i produktvurderingen.

Hvis et aktivstof derimod får en forlænget godkendelse, så sker det på de allerede gældende vilkår, og produkter med aktivstoffet skal derfor ikke revurderes.

To nye betingelser

Den fornyede godkendelse tilføjer to nye godkendelsesbetingelser til de eksisterende:

1) Medlemslandene skal tage særligt hensyn til risikoen for biodiversitet og forekomst af landlevende ikke-mål organismer som leddyr og pattedyr via interaktion mellem forskellige trin i fødekæden.

2) Medlemslandene skal tage særligt hensyn til ikke-professionelle brugere.

Mål-organismer er de organismer, et aktivstof har til formål at påvirke. Forslaget blev vedtaget med kvalificeret flertal, idet 18 lande (65,7 % af EU's befolkning) stemte for, ni lande stemte imod (32,3 %) og ét land undlod at stemme (2,0 %).

Fornyelsen betyder, at Miljøstyrelsen vil revurdere alle sprøjtemidler med glyphosat i Danmark til næste år.