Færre hanfisk ligner hunfisk

24-11-2017
Borger Kemikalier Vandmiljø

Hanfisk, der udvikler hunlige træk som følge af hormonstoffer i vandløb, er ikke længere så udbredt i Danmark, indikerer ny forskning.

Foto: Jane Ebsen Morthorst/Karsten Mathiesen (SDU)

Hanfisk, der udvikler hunlige træk er tidligere fundet i vandløbene i både i Danmark og mange andre lande. Det kan potentielt være ødelæggende for en fiskebestand, hvis fænomenet bliver så udbredt, at fiskene ikke kan formere sig på normal vis længere. Men ny forskning støttet af Miljøstyrelsen finder, at problemet er langt mindre udbredt end tidligere i Danmark.

Det er Syddansk Universitet, der i en række fynske vandløb har undersøgt udbredelsen af det, der kaldes feminisering af fisk. Det handler om æggeblommeprotein, som normalt kun findes i hunfisk, hvor det indgår som en naturlig bestanddel i fiskeæggene. Men hvis hanfisk udsættes for stoffer, der har samme effekt som det kvindelige kønshormon østrogen, kan de danne æggeblommeprotein, som kan måles i blodet. Fund af æggeblommeprotein i hanfisk anses som et første stadie af feminisering, før hannerne begynder at udvikle ægceller i testiklerne.

Fiskene skal fanges, før de kan undersøges. Foto: Jane Ebsen Morthorst/Karsten Mathiesen (SDU)

Målingerne er fortaget på bækørreder i 2010-2016 og viser, at feminiseringen af hanfiskene stort set er forsvundet i de fynske vandløb. Tilsvarende målinger i 2000-2004 fandt ellers udbredt feminisering af hanfisk.

P-piller påvirker fisk

Grunden til fænomenet med feminiserede hanfisk menes at være udbredelsen af østrogener i vandløb. Østrogenerne kan stamme fra menneskelig aktivitet, for eksempel fra p-piller, der passerer gennem kroppen og via toilettet ender i vandmiljøet. Der findes dog også naturligt forekommende østrogener.

Den gennemsnitlige koncentration af æggeblommeprotein i hanfisk var i de nye målinger 59 gange lavere end i de gamle. Forskerne kan ikke med sikkerhed bestemme, hvad der har medført den glædelige nedgang. Vurderingen lyder, at det sandsynligvis er, fordi der udledes langt mindre urenset spildevand end tidligere, fordi hustande uden kloakering i den mellemliggende periode har fået bedre spildevandsrensning eller har fået kloakering.

Når spildevand fra kloakken passerer gennem moderne rensningsanlæg, fjerner det nemlig langt hovedparten af østrogenerne.

Forskningsprojektet på Syddansk Universitet har modtaget støtte fra Miljøstyrelsen gennem Center for Hormonforstyrrende stoffer.

Læs pressemeddelelse fra Syddansk Universitet