EU-afstemning uden flertal: Godkendelse af glyphosat stadig uafklaret

09-11-2017
Pesticider

Medlemslandene i EU’s Stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder har i dag stemt om Kommissionens kompromisforslag om fornyelse af glyphosatgodkendelsen i 5 år. Men der var ikke flertal.

OPDATERET 15.11 MED DATO FOR NYT MØDE

EU-landene forsøgte allerede for to uger siden at nå en aftale – men uden resultat. På mødet dengang fremlagde Kommissionen et forslag om en 10-årig fornyelse af godkendelsen af glyphosat. I dag var kompromisforslaget så en 5-årig fornyelse, men heller ikke denne gang kunne der opnås kvalificeret flertal.  Danmark stemte for Kommissionens nye forslag.

Kommissionen har indkaldt til møde i appeludvalget den 27. november 2017.

EU’s appeludvalg er et appelorgan for komitébeslutninger i EU. 

Afgiver appeludvalget med et kvalificeret flertal en negativ udtalelse om forslaget, kan Kommissionen ikke vedtage forslaget. Afgiver appeludvalget med kvalificeret flertal en positiv udtalelse, vedtager Kommissionen forslaget. Afgiver appeludvalget ikke nogen udtalelse med kvalificeret flertal kan Kommissionen vedtage forslaget.

Fakta om glyphosat:
Glyphosat er et pesticid, der benyttes til at bekæmpe ukrudt – fx i ukrudtsmidlet Roundup®. Landbruget tegner sig for størstedelen af det danske forbrug. Glyphosat er godkendt som pesticid i EU, og Miljøstyrelsen har vurderet, at det er sikkert at anvende i Danmark i forhold til mennesker og miljø.

Den Europæiske Fødevarer Sikkerheds Autoritet - EFSA – har konkluderet, at det er usandsynligt, at glyphosat skulle være kræftfremkaldende.

Se notat om EFSA’s vurdering samt andre notater om sundhed og miljø.

Yderligere oplysninger:
Lea Frimann-Hansen, kontorchef Miljøstyrelsen, tlf.: 25 65 02 42,