Efterårsvejr giver ilt til havet

03-11-2017
NOVANA Vandmiljø

Iltsvindet er på retur de fleste steder.

Iltsvindets udbredelse blev i oktober reduceret markant i en del områder i de indre danske farvande. Det skyldes især, at det har blæst meget fra sidst i september, hvilket har forbedret iltforholdene.

Det viser den nye iltsvindsrapport, der er baseret på Miljøstyrelsens målinger i perioden 22. september til 25. oktober.

Læs iltsvindsrapporten fra DCE Aarhus Universitet

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i oktober ca. 800 km2, hvilket er godt en halvering i forhold til i september. Arealet med kraftigt iltsvind blev reduceret endnu mere markant fra knap 650 km2 i september til godt 100 km2 i oktober.

Områder berørt af iltsvind var i oktober især Aarhus Bugt og omgivende farvande, det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt nordvest for Ærø, Aabenraa Fjord, den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav og Flensborg Fjord.

Stormen 28.-29. oktober har haft en yderligere positiv effekt på iltforholdene i sydlige Lillebælt, og der er ikke længere iltsvind i Det Sydfynske Øhav.

Læs mere om iltsvind på Miljøstyrelsens hjemmeside