Droner kortlægger vandplanter fra luften

20-11-2017
NOVANA Vandmiljø Natur

Miljøstyrelsen afprøver droner i naturovervågningen i Vadehavet.

Kan droner overvåge Vadehavets vandplanter fra luften?

Miljøstyrelsen har i år sat gang i et forsøg, hvor ålegræs og andre vandplanters udbredelse i Vadehavet videofilmes med en drone.