Biocider: Udvikling af alternativ til traditionel trykimprægneret træ

07-11-2017
Biocider

Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har støttet et projekt hvor ønsket har været at udvikle et alternativ til traditionel trykimprægneret træ med en forbedret sundheds- og miljøprofil.

Denne rapport beskriver resultaterne af forsøget på at udvikle en metode til at modificere træ med 1,3-dimethylol-4,5-dihydroxyethylenurea (DMDHEU). Projektet er gennemført i perioden 2014-2017 i samarbejde mellem virksomhederne mediator A/S og IWT ApS. Resultaterne viser, at det er muligt at modificere fyrretræ med DMDHEU. Metoden leverer fine resultater ved kombinationen af accelereret ældning og efterfølgende svampetest, hvilket understreger, at metoden har et stort potentiale. Man er dog ikke i mål: Der er udfordringer med at få fikseret tilstrækkeligt DMDHEU i træet til at opnå den ønskede beskyttelse mod svampeangreb. En del af resinen kan således udvaskes, hvilket er en sandsynlig årsag til de utilfredsstillende resultater, der opnås, når den standardiserede svampetest kombineres med accelereret udvaskning. Herudover forringes træets slagbrudstyrke i en vis grad af modificeringen. Dette anses dog ikke for at være en begrænsende faktor for metodens anvendelighed i kommerciel henseende. Skulle det lykkes at videreudvikle metoden, så fikseringen af DMDHEU øges og udvaskningen mindskes, anses processen som et lovende alternativ til kemisk træbeskyttelse og til anvendelsen af truede tropiske træsorter.

MUDP projekt, 2017: Udvikling og test af træmodificering med dmdheu