Teknisk justering i indsatsprogram for vandløb

07-03-2017
Vandmiljø

Efter henvendelser fra nogle kommuner er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der er behov for tekniske justeringer i indsatsprogrammet for vandløb i vandområdeplanerne.

Der er behov for en række mindre tekniske justeringer af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bilag til bekendtgørelse om miljømål til vandområdeplanerne 2015-21. Det drejer sig primært om et mindre antal indsatser for vandløbene fra de første vandplaner 2009-2015, der skal tilføjes til bilagene til bekendtgørelse om indsatsprogrammer. Nu rettes bilagene til bekendtgørelserne. Der er ingen ændringer i bestemmelserne i bekendtgørelsen

De tekniske tilføjelser til bilagene er i høring i fire uger og kan findes her.