Ny rapport undersøger modeller til varsling mod kornsygdom

13-03-2017
Landbrug Pesticider

Ny rapport beskriver mulighederne for at udvikle bedre varslings- og beslutningsstøttesystemer til bekæmpelse af alvorlig svampesygdom i hvede

I en ny rapport er undersøgt modeller til varsling af bekæmpelse af den økonomisk mest betydende bladsygdom i dansk hvedeproduktion, Septoria. Den giver typisk et udbyttetab på mellem 5-20 %, hvis der ikke behandles med pesticider. Forbruget af svampemidler i vinterhvede er betydeligt og står for 20 pct. af den samlede pesticidbelastning i landbrugsafgrøder.

Det har været formålet med projektet at udvikle bedre varslings- og beslutningsstøttesystemer og efterfølgende vurdere deres anvendelighed ved afprøvning i markforsøg.

I projektet blev der udviklet to forskellige beslutningsstøttesystemer. Den ene model ”SeptoriaSIM” er en simuleringsmodel, der simulerer vinterhvedens vækst, primært ud fra temperatur og globalstrålingen, og en parallelt kørende model, der simulerer Septoria-svampens vækst, primært ud fra temperatur, luftfugtighed og nedbør. SeptoriaSIM kommer med en forudsigelse af det økonomiske provenu ved en bekæmpelse.  Den anden model, ”Fugtighedsmodel”, varsler ud fra analyser af historiske forsøgs- og vejrdata, hvornår der har været tilstrækkelig bladfugt længe nok til at sikre at svampen kan gennemløbe de tre afgørende faser: Sporulering, sporespredning og infektion. Det antages i ”Fugtighedsmodellen”, at svampen altid er til stede, og at bladfugt er den altafgørende faktor for svampens udvikling og spredning. Modellen bygger på en opsummering af sammenhængende ”fugtige timer”, og hvis antallet af sammenhængende ”fugtige timer” overstiger et vist niveau, anbefales det, at man udfører en bekæmpelse.

De to modeller blev testet sammen med den eksisterende enkle ”Planteværn Online” model, som er baseret på nedbørsdøgn over 1 mm. Sammenligningen blev udført i ti markforsøg i 2014 og 2015. Desværre viste markforsøgene ikke entydige svar på modellernes brugbarhed, da de nye modeller kun blev afprøvet i begrænset udstrækning. Umiddelbart har ingen af de nye modeller vist bedre resultater end den nuværende enkle ”Planteværn Online” model.

Projektet var støttet af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, og en fortsættelse af projektet støttes ligeledes af Miljøstyrelsen.

Læs hele rapporten her