Sådan får I bedre økonomi i affaldshåndteringen

30-03-2017
Affald

Nyt værktøj til beregning af virksomhedens omkostninger til affaldshåndtering kan føre til både besparelser og miljøforbedringer.

Hvad koster det at komme af med virksomhedens affald? Kan det gøres billigere? Kan der være gevinster ved at sortere mere affald ud til genanvendelse frem for at sende det til forbrænding? Det er nogle af de spørgsmål, man som virksomhed kan stille sig selv, når man skal beslutte sig for den ene affaldsløsning frem for den anden.

Med Miljøstyrelsens nye værktøj ”Affaldsøkonomi” kan du får svar på disse spørgsmål ved at beregne dine omkostninger og indtægter ved din håndtering af affaldet. Dels som det sker i dag, dels hvordan omkostninger og indtægter ville kunne se ud, hvis du gør noget andet ved affaldet. Med værktøjet kan du regne på, hvordan det ser ud, hvis du får nogle andre containere, eller får hentet affaldet oftere eller sjældnere, hvis du kan forhandle bedre priser, eller hvis du afleverer mere til genanvendelse. Du kan altså bruge værktøjet til at regne på, hvordan du får en bedre økonomi og gerne også bedre miljø ud af affaldet. ”Affaldsøkonomi” kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside på Affaldsdatasystemets administrationsportal, ADS Portalen: https://ads.mst.dk

Hvad er gevinsten, hvis…?
Værktøjet ”Affaldsøkonomi” bygger på data om virksomhedens affaldsmængder, som de fremgår af de årlige indberetninger til Affaldsdatasystemet fra indsamlere, behandlingsanlæg mv.

”Affaldsøkonomi” indeholder desuden bl.a. standardpriser for tømning og behandlingsomkostninger, som lægges til grund for beregningerne.

Der er altså brugt et standardiseret sæt data for den enkelte virksomhed som udgangspunkt. Disse forudsætninger kan virksomheden selv ændre efter behov, så mængder og priser kan afspejle virksomhedens eget kendskab til de lokale forhold og afregningspriser. Ved brug af værktøjet kan virksomheden se, hvad det betyder for bundlinjen, hvis virksomheden vælger alternative løsninger til at komme af med affaldet.

En vejledning i brug af værktøjet ligger her.

Yderligere oplysninger:

Robert Heidemann, Miljøstyrelsen Cirkulær Økonomi & Affald

, tlf.: 7254 4132