Pas på tømmer fra Myanmar

15-03-2017
Natur

Ulovlig træhugst vanskeliggør import af træ fra Myanmar.

De r er væsentlige udfordringer ved at importere teaktræ fra Myanmar. Risikoen er nemlig stor for, at træimporterende virksomheder kommer til at importere ulovligt fældet træ, og dermed kommer virksomhederne nemt i karambolage med EU's tømmer forordning .

Det viser Miljøstyrelsens kontrolbesøg hos syv danske virksomheder, der alle har importeret teaktræ fra Myanmar indenfor de seneste fire år.

Kontrolbesøgene viser, at selv om virksomhederne gør sig umage, er det vanskeligt og tidskrævende at styre uden om det ulovlige træ. Myndighederne i Myanmar giver som udgangspunkt ikke mulighed for, at virksomhederne inden handlen undersøger, hvor træet kommer fra, og om det er lovligt fældet

Ingen af de danske træimporterende virksomheder, som Miljøstyrelsen besøgte, kunne dokumentere, at de i tilstrækkelig grad har minimeret risikoen for at importere ulovligt fældet træ. De syv virksomheder har nu fået påbud om at følge tømmerforordningens regler.

Det er ikke kun i Danmark, at myndighederne har kigget nærmere på import af teaktræ fra Myanmar. Også i lande som Sverige, Belgien, England, Spanien, Nederlandene og Tyskland har der været kontrolbesøg hos virksomheder, der importerer træ fra Myanmar.

Kontrolbesøgene i Danmark og de øvrige EU-lande kommer efter et tip fra græsrodsorganisationen Environmental Investigation Agency , der pegede på den problematiske import af teaktræ fra Myanmar.

Det er ikke muligt at købe FSC- eller PEFC-mærket træ fra Myanmar. Certificeringsmærkerne er tegn på, at træet er bæredygtigt produceret og i overensstemmelse med hugstlandenes skovlovgivning.