Ny vejledning om beskyttelse af drikkevand

09-03-2017
Landbrug Vandmiljø

Målrettede indsatsplaner skal beskytte grundvandet i de sprøjtemiddelfølsomme områder.

Traktor i færd med at udbringe sprøjtemidler. Foto: Colourbox

Kommunerne skal lave målrettede indsatsplaner for at beskytte grundvandet mod forurening med pesticider i de såkaldt sprøjtemiddelfølsomme områder. Men hvordan skal indsatsplanerne se ud, og hvad skal de indeholde?

Det kan man nu læse om i et nyt kapitel til Miljøstyrelsens vejledning om indsatsplaner. Her kan man læse, hvad indsatsplanerne skal indeholde for at leve op til kravene og til målet om at beskytte grundvandet.

Indsatsplanerne skal basere sig på kommunens vurdering af risikoen for pesticidforurening af grundvandet, og de skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse samt retningslinjer og tidsplan for kommunens indsats for at forhindre, at pesticider forurener grundvandet.

Vejledningen beskriver, at kommunerne med fordel kan bruge oplysninger fra Miljøstyrelsens overvågning af grundvandet, når de laver indsatsplanerne.

Vejledningen beskriver også, hvordan de sprøjtemiddelfølsomme områder er blevet udpeget, og hvordan de adskiller sig fra andre områdeudpegninger, der skal beskytte grundvandet som eksempel de nitratfølsomme områder.

”Vejledning om indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder” udkommer foreløbig som en selvstændig vejledning. Vejledningen vil senere på året blive skrevet sammen i forbindelse med en opdatering af den samlede vejledning på området.

Læs mere om beskyttelse af grundvandet på Miljøstyrelsens hjemmeside