Ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

17-03-2017
Industri

Den 1. april 2017 træder en ny jordvarmebekendtgørelse i kraft

Ændringerne til bekendtgørelsen skal gøre det lettere og mere attraktivt at etablere jordvarmeanlæg, og er primært baseret på en række forslag fra Miljøprojekt nr. 1588, 2014.

Krav om årligt eftersyn bortfalder

Med ændringerne vil kravet om årligt eftersyn af jordvarmeanlæg bortfalde, så det kun er nødvendigt med et eftersyn efter første års drift. En gennemgang har vist, at den årlige kontrol udgjorde en økonomisk byrde for anlægsejerne, uden at give en højere miljøbeskyttelse. 

Nye afstandskrav

Afstandskravene til vandforsyninger vil fremover kunne nedsættes, hvis en række betingelser er opfyldt, så der skabes større fleksibilitet i forhold til at anlægge jordvarme. Også reglerne om indbyrdes afstandskrav imellem dybe jordvarmeanlæg ændres, så flere anlæg kan opstilles på et mindre areal.

Andre ændringer

Anlæg med direkte fordampning vil fremover ikke reguleres af jordvarmebekendtgørelsen, da de ikke indebærer nedgravning af rør med kemiske stoffer.

Derudover ændres reglerne for typen af trykovervågningssystem, for at give større metodefrihed. 

Desuden indeholder den nye bekendtgørelse en række andre opdateringer og præciseringer. Du kan se den nye bekendtgørelse her.

 

Kontakt

Lasse Tellerup Møller, , tlf. 72 54 40 16.