Minister smider kampesten i Limfjorden

20-03-2017
Pressemeddelelse

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag smidt kæmpe granitsten i Limfjorden, og dermed er opbygningen af stenrevet ved Livø for alvor gået i gang. Det skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel mod kvælstof og udvikle spændende natur.

Kampesten af granit med en vægt på op mod tre tons er i dag blevet smidt i Limfjorden af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der dermed har indviet byggeriet af stenrevet.

I alt er der hentet 10.000 kubikmeter granitsten for at kunne bygge stenrevet. Det svarer til 10 skibsladninger med sten.

-Ved at smide kampesten i Limfjorden, når vi en milepæl i stenrevsprojektet. Jeg ser frem til, at vi over de kommende år får indsamlet de data, som kan afklare, om stenrev er egnet som kvælstofvirkemiddel i fremtidens vandområdeplaner. Samtidig kan stenrevet blive en oase i fjorden og give bedre forhold for dyre- og plantelivet, siger Esben Lunde Larsen.

Miljø- og Fødevareministeriet har sat gang i projektet, der løber over fem år. Der er afsat ca. 20 mio. kroner til projektet, som blev besluttet med Fødevare- og landbrugspakken, der blev aftalt mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti.

Miljø- og fødevareordfører Lise Bech (DF) deltog i indvielsen i dag sammen med ministeren.

- Jeg er glad for, at vi i Fødevare- og landbrugspakken har fundet penge til etableringen af et stenrev i Limfjorden. Det er vigtigt for mig, at vi gør en indsats for at finde nye virkemidler. Nu tester vi det i Limfjorden til gavn for både landmænd og natur, siger Lise Bech.

Projektet udføres af Limfjordsrådet. Formand for Limfjordsrådet, Jens Lauritzen:

- Det glæder mig meget, at vi har så godt et samarbejde omkring stenrevet. Det gælder både den enkelte landmand, de lokale landboforeninger samt kommunerne i Limfjordsrådet. Senest i forbindelse med indsamling af marksten som et vigtigt bidrag til projektet, siger Jens Lauritzen

Teorien er, at der på stenene skal vokse tang, som producerer så meget ilt, at kvælstof fra havets bund ikke frigives. Hvis det virker i praksis, vil havet være mere robust over for næringsstofpåvirkninger. En række videns-institutioner vil i de kommende fire år undersøge, om stenrev kan være et effektivt virkemiddel i fremtidens vandområdeplaner.

Projektet etableres i Løgstør Bredning ved Livø, som er et Natura 2000-område. Udover at bekæmpe kvælstof forventer man også, at stenrevet vil bidrage til øget biodiversitet i området, fordi det vil tiltrække en række fisk og planter.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 91 35 69 96, e-mail:

Biolog i Miljøstyrelsen, Ivan Karottki, tlf: 93 58 81 28

Limfjordsrådets Sekretariat, Torben Bramming Jørgensen, tlf: 25 20 21 56