Miljøstyrelsen giver rottebekæmperne bedre mulighed for at bekæmpe rottekilder

14-03-2017
Biocider

Miljøstyrelsen gør det muligt at bekæmpe rotter længere væk end 10 meter fra bygninger – under visse betingelser, der beskytter andre dyr mod forgiftning.

Et stengærde på en kirkegård, en efterladt jordbunke fra et byggeri, et gadekær eller en lille kanal gennem en by. Alle fire steder er yndede steder for rotter at flytte ind og blive til storfamilier, hvorefter de begynder at genere nærliggende byggeri.

Miljøstyrelsen gør det nu igen muligt at bekæmpe den slags rottekilder med rottegifte, selv om de ligger et stykke væk fra de bygninger, hvor det hidtil har været tilladt at anvende rottegifte.

Rottegifte har siden 2011 kun været godkendt til brug i og omkring bygninger – maximalt 10 meter væk fra bygningerne. Stramningen i godkendelserne blev indført for at undgå at andre dyr spiste direkte af giften og for at undgå at rovfugle, ugler og små rovpattedyr som fx ilder, brud og lækat spiste forgiftede mus og rotter, der selv var døde i det åbne land af rottegift. Videnskabelige undersøgelser viser, at der er fundet betydelige koncentrationer af rottegifte i en meget stor andel af de undersøgte danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr.

Virksomheder kontaktet

Miljøstyrelsen har kontaktet de virksomheder, der har fået godkendt rottemidler til det danske marked. Virksomhederne har fået tilbudt at få ændret deres godkendelse, så rottemidlet også må anvendes til kildebekæmpelse af rotter længere væk fra bygninger end 10 meter, hvis kilden er årsag til rotter i bygninger. Udvidelsen er gratis og gælder til godkendelsen af rottemidlet skal fornys. Den første ansøgning om at få en godkendelse ændret er allerede modtaget i styrelsen.

Miljøstyrelsen har samtidig orienteret Landbrug og Fødevarer samt Brancheforeningen af Skadedyrsbekæmpere i Danmark om Miljøstyrelsens initiativ. Begge har ønsket muligheden for at bekæmpe rottekilder med gift længere væk end 10 meter.

Inden en bekæmper iværksætter kildebekæmpelse af rotter mere end 10 meter fra bygninger skal en række betingelser dog være opfyldt.

Ugiftige metoder skal være prøvet først

Bekæmperen skal blandt andet have forsøgt at bekæmpe med ugiftige metoder først og uden held. Risikoen for forgiftning af andre dyr skal vurderes, og bekæmperen skal tage de nødvendige forholdsregler. Der skal være en kontrolplan og det skal sikres, at døde rotter fjernes ofte samt at gift fjernes efter endt bekæmpelse. Det skal kunne dokumenteres, at alle betingelser er opfyldt.

Det er kun autoriserede rottebekæmpere, der må bekæmpe rottekilder længere væk end 10 meter fra bygninger med gift.

Man kan følge med i, hvornår det første rottemiddel har fået ændret sin godkendelse til at omfatte kildebekæmpelse ved at melde sig til  nyhedstjenesten på Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase .

Bemærk gammel udgaveMiljøstyrelsens vejledning om godkendelse af rottemidler kan læses her .

Ny udgave (Dec. 2017):Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig i Miljøstyrelsen, Vivi Johansen, tlf. 7254 4358, e-mail:

Fakta om rottemidler og biocidforordningen

  • Rottemidler, der sælges og anvendes i Danmark skal godkendes efter EU’s biocidforordning.
  • De godkendte rottemidler i Danmark er baseret på antikoagulanter.
  • EU’s Biocidforordning sikrer, at de produkter, der kommer på markedet, ikke skader miljøet eller menneskers og dyrs sundhed, hvis de håndteres korrekt.