Lufthavnsgodkendelser diskuteres i staten

06-03-2017
Industri

Efter henvendelse fra to kommuner om Roskilde Lufthavn har miljø- og fødevareministeren bedt Miljøstyrelsen drøfte myndighedsansvaret i forbindelse med miljøgodkendelser af lufthavne med KL.

Roskilde Lufthavn ønsker at udvide. I den forbindelse har borgmestrene i to kommuner henvendt sig til miljø- og fødevareministeren med et forslag om, at miljøgodkendelser i forbindelse med lufthavne varetages af staten i stedet for, som i dag, af kommunerne.

Ministeren har oven på henvendelsen bedt Miljøstyrelsen om at drøfte ansvarsfordelingen for godkendelse af lufthavne med KL for at vurdere, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Miljøstyrelsen vil derfor tage kontakt til KL om sagen.

- Godkendelse og tilsyn af virksomheder bør overordnet varetages på en effektiv måde med de bedste kompetencer. Det opnår vi blandt andet ved løbende at overveje, hvilken myndighed der bedst varetager opgaven. Vi ser frem til at drøfte snitfladerne med KL, siger kontorchef Bettine Aundrup fra Miljøstyrelsen.

Kommunerne står for miljøgodkendelser og tilsyn hos de fleste virksomheder i landet. Staten i form af Miljøstyrelsen er dog myndighed hos en række af de største og mest komplekse virksomheder.

Yderligere oplysninger
Kontorchef Bettine Aundrup, tlf. 22 84 46 75, e-mail: