Kommissionen og Danmark har samme forståelse af grundvandsdata

23-03-2017
Pressemeddelelse Vandmiljø

På dagens samråd om grundvandsdata vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen oplyse Folketinget om en række svar fra Kommissionen, som Danmark netop har modtaget.

Pressemeddelelse udsendt af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, 23. marts 2017

Det er blevet påstået, at Kommissionen har haft en forkert opfattelse af grundvandets tilstand. Afrapporteringerne fra Danmark skulle have fået Kommissionen til at tro, at 20 procent af al dansk grundvand er forurenet med nitrat.

Den påstand afviser Kommissionen i nye svar til Danmark.

Kommissionen har i sit svar bekræftet, at de udvalgte målesteder under nitratdirektivet skal målrettes nitratpåvirkningen fra landbruget – og dermed ikke være repræsentative for hele grundvandets tilstand. Svarerne understreger, at Danmark og Kommissionen har en fælles forståelse af danske grundvandsdata.

- De nye svar fra EU-Kommissionen bekræfter, hvad jeg hele tiden har sagt. Danmark og Kommissionen er enige om, at den danske grundvandsovervågning matcher nitratdirektivets krav. Den eksterne kulegravning af Danmarks afrapporteringer er der dog stadig behov for. Vi skal have skabt fuld klarhed over indberetningerne, der er foregået siden 1989, så vi har vished for, at Danmark regulerer på et fuldstændigt korrekt grundlag, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Læs Kommissionens svar til Miljø- og Fødevareministeriet her.  

Læs pressemeddelelsen fra den 22. marts: Ekstern analyse af grundvandsovervågningen og indberetningen af grundvandsdata til EU her.

Yderligere oplysninger:

Presse- og kommunikationschef Mette Thorn tlf. 2561 7170, e-mail: