Høring om vandløb i vandområdeplaner

26-03-2017
Vandmiljø

Vi er af flere interessenter blevet gjort opmærksom på, at der er behov for mere tid i forbindelse med det materiale med udkast til ændring af bekendtgørelse om indsatsprogrammer, som Miljøstyrelsen den 7. marts sendte i offentlig høring her på hjemmesiden og på høringsportalen med 4 ugers frist til d. 4. april.

Der er primært tale om indsatser fra første planperiode, der i sommer skulle have været videreført i bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for anden planperiode. Der er ikke tale om, at indsatserne skulle have været en del af høringen over vandområdeplanerne for anden planperiode. 

Høringen over justeringerne blev som normalt annonceret her på hjemmeside n, på høringsportalen  og derudover sendt direkte til en række interesseorganisationer og interessenter.  

Høringen er således tilrettelagt efter almindelig praksis.

I lyset af interessenternes ønsker forlænger vi imidlertid fristen med 4 uger.

Som supplement til denne høring vil der i det kommende vandrådsarbejde blive en mulighed for at kommentere på de indsatser for vandløb, som er overført fra vandplanerne for første planperiode til vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021).