Grundvandskortlægningens BNBO på Danmarks Miljøportal

08-03-2017

Tekniske udfordringer forsinker offentliggørelsen af BNBO på Danmarks Miljøportal - Danmarks Arealinformation.

Der er  tekniske udfordringer ved at lægge de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), som styrelsen har beregnet, op på Danmarks Miljøportal - Danmarks Arealinformation, hvor kommunernes BNBO tema allerede findes. En løsningsmodel vil blive behandle t på næste koordinationsgruppemøde for grundvandskortlægningen den 28. marts 2017.

Det er muligt for, kommunerne selv kan lægge dem op på Danmarks Miljøportal - Danmarks Arealinformation, som nogen kommuner allerede har gjort.

Grundvandskortlægningens BNBO er offentliggjort og tilgængelige på MiljøGIS.