Forenklet sagsbehandling efter vedtagelsen af ny husdyrbruglov

02-03-2017
Landbrug

Med den ændrede husdyrbruglov, som Folketinget vedtog den 23. februar 2017, er der lavet om på reglerne om godkendelse og tilladelse af husdyrbrug. Dette medfører ændringer i kommunernes sagsbehandling af husdyrsager.

Med vedtagelsen af den ændrede husdyrbruglov, som Folketinget vedtog den 23. februar 2017, er der lavet om på reglerne om godkendelse og tilladelse af husdyrbrug. Med den nye lov bliver der skabt større fleksibilitet i produktionen af svin, kvæg, mink og fjerkræ. Landmænd, der efter den 1. august 2017 får en godkendelse eller tilladelse efter den ændrede lov, vil ikke længere være bundet af et loft over hvor mange dyr, de må have. Hvis en landmand er blevet mere effektiv og dermed har fået ekstra plads i stalden, kan han udnytte den ekstra plads til flere dyr uden at skulle søge ny godkendelse eller tilladelse. Så længe landmanden overholder reglerne for dyrevelfærd, kan han fylde stalden op med dyr, og han kan skifte dyretype eller miljøteknologi, indenfor rammerne af den nye godkendelse eller tilladelse. Samtidig forenkles kommunernes sagsbehandling, når arealvilkår ikke længere indgår i godkendelsen eller tilladelsen.

Ændringerne vil på nogle områder få betydning for kommunernes sagsbehandling af husdyrsager allerede fra idag og på andre områder fra 1. august 2017. Miljøstyrelsen har udarbejdet et faktaark der i korte træk beskriver de betydningsfulde ændringer.  Miljøstyrelsens husdyrvejledning (husdyrvejledning.dk) vil blive opdateret efterhånden som den nye husdyrregulering indfases. Som det første vil vejledningen blive opdateret i løbet af marts 2017 i forhold til de ændringer, der sker allerede fra 2. marts 2017.

I maj 2017 holder Miljøstyrelsen konferencer med orientering om den nye husdyrregulering fem forskellige steder i landet. 

Hent faktaark om den ændrede husdyrbruglov

Se den ændrede lov på retsinformation.dk

Tilmeding til konferencer med orientering om den nye husdyrregulering