EU giver Danmark ny kvægundtagelse

29-03-2017
Landbrug

De danske konventionelle kvægbrug må bruge undtagelse, der giver lov til at bringe en større mængde husdyrgødning ud på markerne end EU's nitratdirektiv ellers tillader.

PRESSEMEDDELELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREMINISTEREN 29.03.17:

EU-Kommissionen har efterkommet Danmarks ønske om en ny kvægundtagelse. Det blev vedtaget med fuld opbakning i nitratkomitéen ved en afstemning blandt EU’s medlemslande i Bruxelles i dag.

- Det er en glædelig nyhed for Danmark. Beslutningen viser, at EU overordnet er tilfreds med Danmarks implementering af nitratdirektivet. Dét har været forudsætningen for, at vi fortsat kan lade kvægbrug bruge mere husdyrgødning på deres marker. Undtagelsen vil ikke føre til en større belastning af grundvand og vandmiljø , siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Få stramninger

Kvægbrug, der ønsker at gøre brug af den nye undtagelse, må fortsat udbringe op til 230 kg kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar landbrugsareal. Havde Danmark ikke fået undtagelsen, var grænsen 170 kg pr. hektar, ligesom for alle andre husdyrproducenter

- Det har været helt afgørende for dansk kvægbrug at få den her undtagelse fornyet. Et bortfald ville have fået alvorlige konsekvenser. Jeg har hele tiden forventet, at det ville lykkes. Det har været en sej kamp, og, men jeg synes, vi er landet et godt sted, og det er en god dag for dansk landbrug , siger Esben Lunde Larsen.

Den nye undtagelse gælder til udgangen af 2018, hvorefter en ny målrettet arealregulering ventes at træde i kraft.

Fakta om ny kvægundtagelse:

  • Som reglerne har været hidtil, er der krav om, at kvægbrug skal dyrke mindst 70 procent græs, græsefterafgrøder eller foderroer på deres arealer, da disse afgrøder har lang vækstsæson og blandt andet derfor er gode til at optage nitrat. Dette krav hæves til 80 procent med Kommissionens afgørelse fra i dag. Denne stramning er ligeledes gældende for undtagelsesbrug i Nederlandene.
  • Senest tre uger efter pløjning af græsarealer skal der sås nye afgrøder – så marken ikke ligger bar. Tidligere har der ikke været sådan en tidsfrist, der fastsætter denne gode landbrugspraksis nærmere.
  • Miljø- og Fødevareministeriet skal øge frekvensen af kontrol samt overvågning af de kvægbrug, som gør brug af undtagelsen. Det skal sikre, at regler om f.eks. gødning og efterafgrøder overholdes og dokumentere at brug af undtagelsen ikke er forbundet med en større belastning af vandmiljøet.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet, Jens Fuglsang Edelholt, tlf. 7254 6040, e-mail:

Kontorchef i Miljøstyrelsen, Hans Peter Olsen, tlf. 4061 3393, e-mail:

Funktionsleder i Miljøstyrelsen, Lidde Bagge Jensen, tlf. 4131 8560, e-mail: