Computerspil hjælper kvægbønder af med generende stikfluer og sparer naturen for unødig kemi

22-03-2017
Biocider

Miljøstyrelsen har støttet et forskningsprojekt, der gør det muligt for kvægbønder at planlægge en præcis, effektiv og økonomisk attraktiv strategi for biologisk bekæmpelse af stikfluer i stalden.

Mange af landets kvægbønder har længe kæmpet med generende og stikkende fluer i kvægstaldene. Fluerne kan medføre stress og sygdom i besætningen og betyde kostbare reduktioner i mælkeproduktion og indtægt. For at holde fluebestanden nede kræver det et højt sanitetsniveau, hvilket kan være svært fx i stalde, hvor kvæget går frit rundt. Derfor har mange konventionelle landmænd sprøjtet med insektmidler – biocider – i stalden for at komme fluerne til livs. Stikfluer kan dog også bekæmpes effektivt ved hjælp af snyltehvepse, som er fluernes naturlige fjende.

Metoden har dog været dyr, for hvepsen lever kun i få uger og er afhængig af særlige temperaturforhold. Derfor skal den masse-opdrættes og udsættes i stalden. Udsætningerne skal ske i antal og på tidspunkter, der er nøje afpasset efter lokale forhold og omfanget af fluer i stalden. Det er komplicerede forhold og svært at forudsige for landmanden.

Fluesimulator
Et nyt forskningsprojekt – støttet af Miljøstyrelsen – har nu udviklet prototypen til et computerspil - en model - hvor kvægavleren skal simulere at opnå den bedst mulige bekæmpelse af stikfluer.  Spillet - The Fly Simulator – er udviklet af forskere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet på basis af ny forskning og eksisterende viden om skadedyrets og nyttedyrets biologi – og det tager udgangspunkt i det komplekse samspil mellem stikfluer, snyltehvepse og forholdene i stalden. Dermed er det tanken, at landmanden kan udvikle en strategi, der både er effektiv, billigere og i sidste ende også kan reducere brugen af kemiske bekæmpelsesmidler.

Med computerspillet er der udsigt til, at kvægbønder med tiden kan få et ekstra værktøj til at foretage en optimal biologisk bekæmpelse med snyltehvepse. Kombineret med jævnlig udmugning viser spillet, at antallet af stikfluer kan holdes på et acceptabelt niveau. Det vil også samtidig være en fordel for natur og miljø, for dermed kan de konventionelle landmænd reducere brugen af kemiske bekæmpelsesmidler og mindske risikoen for udvikling af resistens, siger Sonja Canger, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Kan også bruges af økologer
For de økologiske kvægbønder er det ikke tilladt at bruge kemiske bekæmpelsesmidler, og denne gruppe vil derfor også kunne få stor glæde af en potentiel effektiv biologisk bekæmpelse med snyltehvepse.

Projektet er støttet med 770.000 kroner fra Miljøstyrelsens program for forskning i Bekæmpelsesmidler.

Forskningsrapporten om projektet kan læses her .

undefined

En snyltehveps i færd med at lægge æg i en fluepuppe. Ægget klækker og larven, der kommer ud, spiser fluepuppen.

 

Fakta:

Stikfluen: Betragtes på verdensplan som et af de alvorligste skadedyr i forbindelse med kvægavl på grund af dens blodsugende adfærd. Fluernes smertefulde bid nedsætter dyrenes tilvækstrater og køers mælkeydelse. De økonomiske tab, som derved påføres kvægavlerne, er skønsmæssigt opgjort til over 2,4 milliarder dollars årligt alene i USA. Der foreligger ingen pålidelige opgørelser over de økonomiske tab i Danmark som følge af stikfluer, men årligt bruges der betydelige mængder af insekticider til at bekæmpe fluer i forbindelse med konventionelle kvæg- og svinebesætninger. Ud over stikfluernes økonomiske betydning kan deres bid og blotte tilstedeværelse være til stor gene for mennesker.

Snyltehvepsen: Et bæredygtigt alternativ til insekticiderne er at benytte fluernes naturlige fjender til biologisk bekæmpelse. I Danmark er der udført forsøg med at udsætte en lille snyltehveps ved navn Spalangia cameroni . Voksne hunner af denne art angriber pupper af bl.a. stikfluer og stuefluer. Det sker ved, at den stikker sin læggebrod ind igennem puppehylsteret, der omgiver puppen, for derefter at lægge et æg på selve puppen. Efter nogen tid klækker ægget til en larve, som på bedste igle-manér hæfter sig fast til fluepuppen og begynder at udsuge den. Når den er tømt og fordøjet, forpupper hvepselarven sig inde i puppehylstret, hvor den efterfølgende gennemløber en metamorfose til voksen hveps. Hvepsen gnaver sig ud af puppehylstret, hvorefter den kan begynde at forplante sig.

The Fly Simulator: En simuleringsmodel for biologisk bekæmpelse med snyltehvepse. Modellen beskriver dynamikken af stikfluer og snyltehvepse under påvirkning af den omgivende temperatur. Modellen holder styr på antallet af individer i hvert udviklingsstadie (æg, larver, pupper og voksne) indenfor hver art og opdaterer udviklings-, overlevelses- og æglægningsrater på daglig basis afhængig af temperaturen i luften og i forskellige dybder i gødningen. The Fly Simulator er udformet som et interaktivt spil, hvor spilleren skal forestille sig at være en kvægavler, der skal forsøge at opnå den bedst mulige bekæmpelse af stikfluer. Simulatoren er en prototype, og endnu ikke videreudviklet til en operationel model der kan bruges direkte i stalden.

Yderligere oplysninger:  

Sonja Canger, kontorchef i Miljøstyrelsen, Pesticider og Biocider, tlf.: 72 45 43 37,