Bedre og billigere klimatilpasning gennem samarbejde

01-03-2017
Klimatilpasning

Fire projekter er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer, der skal bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning.

Motiv fra et såkaldt vandplus-projekt på Frederiksberg i København. Foto: Miljøstyrelsen

Byerne Thyborøn, Tommerup, Roskilde  og Odense er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. De fire byer deltager med hvert deres konkrete projektområde, der er truet af oversvømmelse.

Kampagnen Regn & Byer er sat i gang af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC – foreningen af tekniske chefer i kommunerne.

-Det interessante ved Regn & Byer er, at vi får udviklet fire konkrete projekter og samtidig får viden om, hvordan vi får opbygget det nødvendige langsigtede samarbejde. Det er gennem samarbejde, at vi kan identificere og realisere de bedste klimaprojekter. Løsninger der både beskytter os mod oversvømmelse, giver samfundsøkonomisk overskud, styrker naturen og skaber livskvalitet, siger kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen

Som led i kampagne deltager de fire projekterne i et udviklingsforløb, hvor de vil udvikle samarbejdsmodeller og formulere anbefalinger til andre kommuner og vandselskaber, som vil styrke deres langsigtede samarbejder.

De fire projekter skal desuden teste en opdateret udgave af Miljøstyrelsens samfundsøkonomiske beregningsværktøj PLASK, som kommuner og vandselskaber kan bruge til i fællesskab at identificere de samfundsøkonomisk bedste løsninger.

De fire udvalgte Regn & Byer-projekter er udvalgt blandt i alt 20 projektansøgninger. Regn og Byer-kampagnen varer til 2019.

Læs om de fire vinderprojekter

Læs pressemeddelelsen om vinderprojekterne på Realdanias hjemmeside  

Tilmeld dig Regn & Byers nyhedsbrev