Alger blomstrer i danske havområder

30-03-2017
Vandmiljø

Der er i øjeblikket en stor opblomstring af alger i dele af de danske farvande.

Nærbillede af Pseudochattonella-algen. Foto: Ann-Turi Skjevik, Swedish Meteorological and Hydrological Institute

En masseopblomstring af mikroskopiske planktonalger farver i øjeblikket dele af de danske farvande brunt. Algerne kan slå fisk ihjel, men den er ikke giftig for mennesker.

Algen med det latinske navn Pseudochattonella farcimen er i marts blevet målt i store koncentrationer på flere af Miljøstyrelsens faste havstationer i blandt andet Aarhus Bugt, Horsens Fjord, Torø Vig, Bælthavet og Det Sydfynske Øhav. Men også i norske og svenske farvande er der meldt om mange alger.

Pseudochattonella -algener ikke giftig for mennesker. Alligevel anbefales det, at vinterbadere lader være med at bade, hvis der er mange alger. En tommelfingerregel siger, at man skal kunne se fødderne, når man står i vand til knæene. Ellers er der for mange alger.

Det kan også være en god idé at holde hunden væk fra algerne.

Forsvinder når vandet bliver lunt

Pseudochattonella -algen blev i danske farvande første gang set i store mængder i 1998 i Aarhus Bugt, Skagerak og langs den jyske vestkyst, og den har siden blomstret frem hvert forår i større eller mindre antal.

I 2006 og 2007 gav algen anledning til fiskedød i jyske og sjællandske havbrug, og i 2011 gav opblomstringen af algen rekordlav sigtdybde i vores farvande. Årsagen til, at fiskene dør, er sandsynligvis, at algen blokerer fiskens gæller, når den optræder i stort tal. Miljøstyrelsen har i år ikke fået meldinger om fiskedød i de vilde fiskebestande som følge af Pseudochattonella -algen.

Man ved ikke, hvad der gør, at der nogle år kommer en masseopblomstring af netop Pseudochattonella -algen. Algen skal have næringsstoffer og sollys for at vokse, og den trives bedst i 4-5 grader koldt vand. Når vandet i løbet af april bliver nogle grader varmere plejer Pseudochattonella -algen at forsvinde.

Udover Pseudochattonella er der i nogle havområder for tiden også en del kiselalger. Kiselalger har normalt en forårsopblomstring i vore farvande.