Affald får nemmere ved at rejse i Europa

30-03-2017
Affald

En række byrdelettelser gør det nu nemmere for danske virksomheder at flytte affald på tværs af landegrænser.

Arbejdet i regeringens Taskforce for Øget Ressourceeffektivitet fører nu til en række ændringer til fordel for virksomheder, der importerer og eksporterer affald.

Det er Miljøstyrelsen, der har gennemgået områder, som virksomheder har fundet unødvendigt besværlige. Praksis er sammenlignet med andre lande, og nu lettes en række byrder så efter en konkret vurdering.

Nogle af ændringerne er allerede trådt i kraft. Andre træder i kraft løbende i 2017.

Sådan lettes byrderne – tre eksempler

  • Spar en dag ved eksporter
    Hidtil har der skulle gå tre dage fra affaldseksportører varsler myndighederne om eksport, til eksporten må gennemføres. Fremover vil Miljøstyrelsen medregne den dag, hvor varslet modtages, så eksportøren skal vente en dag mindre.
  • Slip for 2/3 af administrationsbøvlet
    Danske genanvendelsesanlæg, der modtager affald fra udlandet, vil fremover kunne få en forhåndsgodkendelse af Miljøstyrelsen, så man kun skal anmelde affald, der modtages på anlægget hvert 3. år i stedet for hvert år.
  • Nemmere anmeldelsesblanket til import og eksport af affald
    Med bl.a. indbyggede forklaringer (mouse-over), mulighed for at udfylde anmeldelsen digitalt og indsende pr. mail samt videovejledning til udfyldelse.

> Se alle ændringerne.