3.500 forurenede benzingrunde er renset

20-03-2017
Borger Jord

Næsten 10.000 nedlagte benzingrunde er undersøgt, og 3.500 af dem er oprenset under Oliebranchens Miljøpulje, der nu er afsluttet efter 23 års arbejde.

I kølvandet på energikriserne i 1970'erne blev der op til 1990 lukket tusindvis af danske benzinstationer, og der var behov for at få ryddet op på de gamle benzingrunde. Men hvem havde ansvaret - den sidste ejer af stationen, olieselskabet eller måske offentligheden? Det kunne føre til mange lange retssager, før et eventuelt ansvar kunne placeres og oprensningen sættes i gang.

På den baggrund indgik brancheorganisationen Energi- og olieforum en aftale om oprydning med miljømyndighederne, der hvilede på frivillighed. Sådan blev Oliebranchens Miljøpulje skabt.

Nu er arbejdet slut efter 23 år. 9.820 tidligere benzingrunde er undersøgt. Af dem var 3.438 forurenede. Forureningen blev fjernet, så den ikke kan true grundvandet. Rundetårn kunne fyldes op 600 gange med det jord, der er gravet op.

Alle nye tanke på benzinstationerne er i dag dobbeltvæggede, og alle tanke er udstyret med alarmer. Det sikrer, at der ikke sker nye forureninger af jorden, og at der dermed opstår fare for grundvandet.

> Læs mere om indsatsen mod jordforurening

Fakta: Oliebranchens Miljøpuljes arbejde

  • Den 21. december 1992 blev aftalen om oprydning af de gamle benzingrunde underskrevet af Energi- og olieforum (dengang OFR), Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns- og Frederiksberg Kommuner.
  • De ni selskaber, der dengang solgte benzin i Danmark, indgik en indbyrdes aftale om etablering og finansiering af ordningen Oliebranchens Miljøpulje. Selskaberne var: A/S Dansk Shell, DK-Benzin A/S, Haahr Petroleum Limited, Statoil A/S, Kuwait Petroleum (Danmark) A/S, Norsk Hydro Olie a.s., Olieselskabet Danmark, Du Pont Denmark A/S/Jet og Texaco A/S.
  • Samlet er der boret 350 km eller 50 gange Storebælts-tunellen.
  • Med det jord, der er gravet op, kunne Rundetårn fyldes op 600 gange.
  • Mere end 80.000 jord- og vandprøver er analyseret.
  • Undervejs er der brugt over 3000 årsværk i regioner, laboratorier og rådgivningsvirksomheder

Yderligere oplysninger:
AC-tekniker Preben Bruun, e-mail: , tlf.: 7254 4382