Rederi skal betale 375.000 kroner for at bruge brændstof med for meget svovl

18-05-2017
Luft

Miljøstyrelsen slår hårdt ned på svovlsyndere til søs. Det har nu medført de første bøder til to udenlandske rederier, som har sejlet på ulovligt brændstof og forurenet luften mere end tilladt.

Der bliver holdt øje med røgen fra skibe, som passerer igennem dansk farvand. (Arkivfoto: Colourbox)

Et udenlandsk rederi er blevet tildelt en bøde på 375.000 kroner for at sejle på brændstof med for højt indhold af svovl. Bøden er udstedt af Nordjyllands Politi på baggrund af en anmeldelse fra Miljøstyrelsen som led i svovlovervågningen og er en af de første bøder – og den hidtil største, der er udstedt i denne type sager i Danmark.

- Langt de fleste rederier er gode til at overholde reglerne i dansk farvand, og derfor er det vigtigt, at vi fanger snyderne. Det skal ikke være straffrit bare at forurene løs, og derfor er vi tilfredse med, at politianmeldelserne nu begynder at føre til udstedelse af bøder, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Sara Røpke.

Ud over bøden på 375.000 kr. er der desuden udstedt en bøde til et andet udenlandsk rederi på 30.000 kr. for en mindre overtrædelse af svovlreglerne.

- Ved indstilling af bødernes størrelse til politiet, har vi lagt vægt på, at bøderne er proportionelle med overtrædelsens karakter, at de er i overensstemmelse med lignende straffe på miljøområdet, og at de er sammenlignelige med bøder givet i andre lande for samme type af overtrædelser, siger Sara Røpke og tilføjer:

– Bødeniveauerne er ikke skåret i sten. Det er vores opfattelse, at bøderne bør være højere, hvis der er tale om meget grove eller gentagne overtrædelser.

17 skibe anmeldt

Danmark overvåger løbende svovlindholdet i skibes brændstof ved at tage olieprøver på skibe i danske havne. Desuden overvåges skibsfartens udledning af svovldioxid fra luften vha. en såkaldt ”sniffer” installeret under Storebæltsbroen. Snifferen kan fra luften ”lugte,” hvis der udledes for meget svovl, og så får Miljøstyrelsen besked og kan anmode Søfartsstyrelsen om at tage en olieprøve, når skibet er i havn. Hvis skibet er på vej til udlandet, adviserer Miljøstyrelsen den relevante udenlandske myndighed. I tilfældet med bøden på 375.000 kr. fandt Miljøstyrelsen dog frem til skibet via en anonym henvendelse.

For at styrke tilsynet med svovlreglerne yderligere sætter Miljøstyrelsen i anden halvdel af 2017 gang i mobil overvågning af skibes svovlemissioner i danske farvande. Opgaven er pt. i EU-udbud.

- Svovl er skadeligt for miljøet og for menneskers sundhed, og siden de nye regler for svovlindhold i brændstof trådte i kraft 1. januar 2015, er svovlindholdet i luften over Danmark heldigvis mere end halveret. Den effekt skal vi fastholde ved at have en effektiv kontrol og komme efter de rederier, der snyder, siger Sara Røpke.

Miljøstyrelsen har anmeldt 14 sager til politiet, siden en skærpet grænseværdi for svovlindhold i skibsbrændstoffer trådte i kraft i Østersøen og Nordsøen 1. januar 2015. Tre yderligere overtrædelser er i dag anmeldt til politiet, så det samlede antal anmeldelser nu er 17. Desuden har Miljøstyrelsen netop igangsat et projekt, der skal styrke kontrollen med svovlindholdet i det brændstof, der leveres til skibe i Danmark.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sara Røpke, tlf. 4178 2039,