Nye regler om miljøvurdering træder i kraft

16-05-2017
Natur

Den 16. maj træder en ny lov om miljøvurdering i kraft.

Den 16. maj træder en ny lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og en ny bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening i kraft.

Med loven og bekendtgørelsen implementeres VVM-direktivet og miljøvurderingsdirektivet som en hovedlov i dansk ret. Loven og bekendtgørelsen finder med få undtagelser anvendelse på miljøvurdering af projekter omfattet af VVM-direktivet samt miljøvurdering af alle planer og programmer, som er omfattet af miljøvurderingsdirektivet.

Du kan læse mere om, hvilke ændringer det nye lovgrundlag medfører i et brev, som dags dato er udsendt til de myndigheder, som skal anvende den nye lov i praksis.

Læs brevet her