Nye regler for afdrift fra sprøjter i høring

23-05-2017
Landbrug Pesticider

Landmænd skal fremover benytte særlige dyser til deres sprøjter, som sikrer lav spredning (afdrift) til omgivelserne, når der benyttes sprøjtemidler indeholdende prosulfocarb. De nye regler er sendt i høring i dag

Foto: Colourbox

Ukrudtsmidler med prosulfocarb har tidligere givet problemer hos nogle økologiske frugtavlere, fordi rester af sprøjtemidlet er fundet på deres frugt. Årsagen hertil kan være, at der på nærliggende konventionelle marker er sprøjtet med prosulfocarb, og at blæsten har ført sprøjtemidlet med sig og hen til frugtavlerne. Da økologisk frugt skal være fri for sprøjtemidler har resterne store konsekvenser for de berørte avlere.

Det problem forsøges løst med ”Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021.” Fra efteråret 2017 er det nemlig foreslået at der bliver indført krav om, at landmænd skal bruge særligt sprøjteudstyr, som mindsker afdrift til omgivelserne. Mange landmænd anvender allerede anvender i dag afdriftsreducerende dyser, der spreder sprøjtemidlerne i større dråber, som ikke så let kan tages af vinden og dermed sprede sig til omgivelserne.

Samtidig ønsker aftaleparterne (Venstre, Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) at sænke gebyret for at ansøge om såkaldte mindre anvendelser af allerede godkendte pesticider, der især benyttes inden for gartnerierhvervet. Forslag til ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, der udmønter de to elementer, er sendt i høring i dag.

Gebyrændringen forventes at træde i kraft 1. juli 2017, og reglerne om afdriftsreducerende sprøjteudstyr forventes at træde i kraft i august 2017.

Yderligere oplysninger:

Funktionsleder i Miljøstyrelsen, Hans Martin Kühl, tlf. 7254 4550, e-mail: Obfuscated Email