Nu er de danske hvaler blevet talt

29-05-2017
Natur Vandmiljø

Man ser dem måske ikke så ofte, men der er cirka 42.000 marsvin i Kattegat og Bælthavet. Det viser resultaterne fra en storstilet tælling af marsvin og andre hvaler.

(Foto: Colourbox)

Ny rapport viser, at bestanden af marsvin i Nordsøen og indre danske farvande har været stabil i de sidste 22 år.

I sommeren 2016 blev bestandene af hvaler i den europæiske del af Atlanterhavet talt for tredje gang i det såkaldte SCANS III projekt. Tællingen er gennemført fra Gibraltar i syd til Lofoten i nord. Derudover er marsvin i Kattegat og Bælthavet også blevet talt. SCANS er gennemført i et samarbejde mellem 9 lande. DCE, Aarhus Universitet har deltaget i tællingen for Danmark finansieret af Miljøstyrelsen.

I de danske farvande er marsvin den mest talrige art, derudover lever også hvidnæsede delfiner og vågehvaler fast i danske farvande. Den største bestand af marsvin blev optalt nord og øst for Jylland.

Den første SCANS tælling blev gennemført for 22 år siden i 1994 og den anden i 2005. For de tre danske arter kan der ikke måles nogen statistiske ændringer i antallet siden 1994. Det vil sige, at de tre arter ser ud til at have stabile bestande over de sidste 22 år.

Så mange hvaler blev talt i hele regionen:

Marsvin: 467.000

Almindelig delfin: 468.000

Stribet delfin: 372.000

Øresvin: 28.000

Hvidnæset delfin: 36.000

Hvidsidet delfin: 16.000

Grindehvaler: 26.000

Kaskelothvaler: 14.000

Næbhvaler: 11.000

Vågehvaler: 15.000

Finhvaler: 18.000

Du kan læse mere om undersøgelserne og resultaterne her: