Namibia kan bidrage til bæredygtig business i Danmark

10-05-2017
Industri

Himba-stammens kvinder i Namibia går over lange afstande til bjergegne for at indsamle commiphora planten, som de anvender til vask, hudpleje og parfume. Det er spændende ingredienser, som danske virksomheder potentielt kan bruge i nye bæredygtige plejeprodukter. Miljøstyrelsen har sammen med Dansk Industri været på delegationstur til Namibia.

(Foto: Suhel Al Janabi )

Dansk Industri og virksomheder i den danske kosmetik og rengøringsbranche VKH har i april 2017 været i Namibia for at undersøge, om der findes naturligt forekommende og miljøvenlige ingredienser til fremstilling af sæbe, kosmetik og rengøringsmidler. De arbejder målrettet med at skåne miljøet bedst muligt i hele leverandørkæden. Det indebærer også, at de ønsker at bidrage til en bæredygtig  udvikling i Namibia for de lokale indsamlere, producenter og forarbejdningsvirksomheder gennem partnerskaber eller aftaler, der kan være til fordel for begge parter.

De danske virksomheder har stiftet bekendtskab med mange naturlige ingredienser i Namibia – alt fra nødder til olier og harpiks. Rejsen til Namibia har sit udspring i den såkaldte Nagoya Protokol, som trådte i kraft i oktober 2014. Protokollen regulerer udnyttelse af genetiske ressourcer og skal skabe grundlaget for, at de virksomheder som udnytter ressourcerne til nye produkter, deler udbyttet med de lande eller befolkningsgrupper, hvor eksempelvis planterne erhverves. Der skal indgås udbyttedelingsaftaler, såkaldte ABS-aftaler, som skal sikre, at der sker en fair deling af de goder og eventuelle overskud, der opstår ved anvendelsen af det genetiske materiale. Protokollen dækker også, hvis befolkningen i et land har en traditionel viden -    eksempelvis Himba kvindernes viden om brugen af commiphora planten - som kan danne grundlag for udviklingen af et nyt produkt.

Danmark var et af de første lande i verden til at implementere protokollen og har siden 2010 været vært for fire internationale Business dialog møder, hvor der har været lagt vægt på et positivt samspil mellem ilandene og ulandene, mellem den private sektor og myndighederne med henblik på at sikre en effektiv og retfærdig implementering af Nagoya protokollen.

Protokollen fastslår, at ethvert land kan stille adgangsregler til de genetiske ressourcer. Det har de fleste ulande gjort, mens de fleste ilande herunder også Danmark har valgt ikke at stille adgangskrav. Det betyder, at der skal indgås aftaler om udnyttelsen i Namibia, mens det samme ikke gør sig gældende i Danmark.

- Det er mit klare indtryk, at de danske virksomheder fik meget ud af rejsen. De viste undervejs en stor interesse i at få konkrete resultater ud af besøget i Namibia, og de opnåede at komme tæt på både myndigheder og samarbejdspartnere.  Virksomhederne interesserede sig for at finde nye miljørigtige ressourcer og at indgå mulige partnerskaber. De understregede, at den gode bæredygtige historie bag produkterne er  vigtig for dem, og at de ønsker at overholde de ABS-aftaler, der måtte blive indgået, siger Eva Juul Jensen fra Miljøstyrelsen og fortsætter:

- Nu har virksomhederne fået en række kontakter med lokale partnere, som de går videre med. Dansk Industri og Miljøstyrelsen vil bistå virksomhederne i deres videre konktakt med de namibiske partnere. Miljøstyrelsen vil som led i forpligtelserne under Nagoya Protokollen bl.a. facilitere, at de namibiske myndigheder er opmærksomme på at fremme potentielle konkrete ABS aftaler /tilladelser så hurtigt og effektivt som muligt.

(Foto: Himba-stammens kvinder samler vigtige planter, som kan bruges i bæredygtige produkter)