Miljøstyrelsens faglige vurdering af neonikotinoider

30-05-2017
Pesticider

Fagligt grundlag for Danmarks holdning til jordbrugets anvendelse af insekticider af klassen neonikotinoider

På baggrund af den aktuelle debat om et EU-forbud mod neonikotinoider er det vigtigt at slå fast, at de giftigste neonikotinoider KUN er tilladt som sprøjtemiddel til brug i væksthuse og behandling af frø før såning (bejdsning). Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er risiko for honningbier forbundet med denne brug af midlerne. Der er ingen dokumentation, der viser en risiko for bier generelt, når der ikke sprøjtes med midlerne på markerne. Der har i Danmark været forbud mod sprøjtning i det åbne land for en række neonikotinoider, også før det blev forbudt i EU. Alternativet til bejdsning er sprøjtning med insektmidler efter at planten er kommet frem.

Læs mere om Miljøstyrelsens faglige vurdering af midlerne her.