Mere vejledning om basistilstandsrapporter

05-05-2017
Industri Jord

Nu kan du blive klogere på nogle af de mest almindelige problemstillinger vedrørende IED-kravene om basistilstandsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside.

IE-direktivet, som trådte i kraft i 2013, medfører en række krav til kortlægning af basistilstanden af jord og grundvand i forbindelse med miljøgodkendelse og revurdering på de større industrivirksomheder – de såkaldte ”bilag 1-virksomheder”.

Formålet med undersøgelserne er at kunne sammenligne forureningstilstanden i jord og grundvand ved virksomhedens ophør med ”basistilstanden”.

Særlige problemstillinger

Kravet om basistilstandsrapporter har givet anledning til en del spørgsmål fra de berørte virksomheder. Derfor har Miljøstyrelsen nu beskrevet særlige problemstillinger i forbindelse med basistilstandsrapporter.

Læs mere her.