Madspildsjægerne har mindsket madspild i storkøkkener

09-05-2017
Affald Borger

Selv køkkener, der allerede har gjort en indsats, kan reducere madspild. Det viser de første resultater fra projektet Madspildsjægerne.

Der er stort potentiale for at mindske madspildet i danske storkøkkener – og det er både til gavn for miljøet og økonomien. Det er erfaringen efter det første år med Miljø- og Fødevareministeriets projekt Madspildsjægerne, der hjælper storkøkkener med at reducere madspild.

15 ud af de foreløbigt 22 afsluttede køkkener har skåret i madspildet, selvom langt de fleste allerede havde gjort en indsats. Køkkenerne i projektet har over en periode sat ind på at reducere spildet på udvalgte varer og målt det både før og efter. I gennemsnit blev spildprocenten reduceret med 40 procent. Projektet kører 2017 ud.

"En kæmpe økonomisk fortjeneste"
Ét af de deltagende storkøkkener er Nordic Catering, der bl.a. leverer ca. 1400 kuverter til omkring 40 firmafrokoster dagligt. Her er partner Jeanette Mertins ikke i tvivl om, at indsatsen mod madspild betaler sig.

- Det har givet os en kæmpe økonomisk fortjeneste. Når jeg kigger på sidste måneds regnskab, tænker jeg hver gang: Hold nu op, hvor er det godt. Vi er blandt andet begyndt at købe 2. sorteringsgrøntsager, der ofte bare smides ud. Det er både billigere for os og bedre for miljøet. Og som kunde er man jo ligeglad med, om blomkålen i salaten, man spiser, stammer fra et lille blomkålshoved, eller hvor krum agurken har været, fortæller hun.

Nordic Catering satte i deres forløb særligt ind på salaterne og formåede her at barbere madspildet på de udvalgte varer fra 109 kg i de tre uger før indsatsen til 66 kg i de tre uger efter indsatsen. I alt har Nordic Catering tjent 2.306.500 kroner ekstra fra 2016 til 2017 ved at have gennemført et mængdeprojekt og ved at have haft madspildsjægerne på besøg.

Fakta: Madspildsjægerne

  • Madspildsjægerne er et projekt, der kører i 2016 og 2017 og er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet. Madspildsjægerne giver gratis hjælp i storkøkkener til at sætte fokus på madspild.
  • Konceptet er baseret på værktøjer udviklet af AgroTech, nu ejet af Teknologisk Institut, og drives af konsulenter fra Teknologisk Institut.
  • Køkkenerne har målt deres spild på udvalgte varer i tre uger. Derefter er der blevet afholdt workshop og udarbejdet handleplaner på konkrete spild. Handleplanerne blev herefter indarbejdet i køkkenernes rutiner i en periode over 6-8 uger, hvorefter spildet atter blev målt i tre uger. Hvert forløb er tilpasset det enkelte køkken.
  • Indtil videre har 22 køkkener afsluttet deres forløb. 15 af disse har reduceret deres spild på udvalgte varer. I gennemsnit er spildprocenten reduceret med 40% blandt de 15 køkkener, dog med stor variation mellem køkkenerne fra en reduktion i spildprocenten på 8% til helt op til 64%. Men 4 køkkener har øget madspildet på de udvalgte varer.
  • Før projektet havde hovedparten af deltagerne ingen viden om, hvor meget organisk affald de havde. Denne øjenåbner har været et væsentligt bidrag til projektets effekter. Derudover har køkkenerne fået inspiration til at anvende rester.
  • Man kan følge med i projektets resultater via et særligt nyhedsbrev om Madspild fra Teknologisk Institut. Derudover vil der mod afslutningen af projektet blive inviteret til gå-hjem-møder om projektets erfaringer.

Kilder: Miljø- og Fødevareministeret og Teknologisk Institut

Yderligere oplysninger:
Miljøstyrelsen: AC-tekniker Lone Lykke Nielsen, tlf. 72 54 41 82, e-mail:
Madspildsjægerne: Seniorkonsulent Dorte Petersen, Teknologisk Institut, tlf. 72 20 33 45, e-mail:
Nordic Catering: Partner Jeanette Mertins, tlf. 26 81 33 24, e-mail: