Krebsepest for første gang i Danmark

05-05-2017
Natur

Der er fundet krebsepest i vandløb på Sjælland og i Jylland, og det truer vores hjemmehørende flodkrebs. Miljøstyrelsen opfordrer derfor alle til at desinficere både, redskaber og beklædning, når de flyttes fra et vandløb med signalkrebs til et andet. Krebsepest er ikke farligt for mennesker, så der kan fortsat fiskes og spises krebs fra de inficerede vandløb.

Krebsesæsonen står for døren, og det er desværre med dårlige nyheder for den hjemmehørende flodkrebs, da der er fundet krebsepest i den invasive nordamerikanske signalkrebs, som der findes tusindvis af i danske vandløb og søer. Det er første gang, at krebsepesten er konstateret her i landet: 

- Når signalkrebsen overfører pesten til vores flodkrebs, så dør den af sygdommen efter ganske kort tid, og mister vi flodkrebsen, er det et tab for dansk natur, da flodkrebsen er vores eneste hjemmehørende krebs,  siger Josefine Møller, biolog i Miljøstyrelsen og fortsætter:

- Det er vanskeligt at forudse, hvilken betydning det konkret vil have, hvis vores hjemmehørende flodkrebs uddør og erstattes af signalkrebsen, men hvis signalkrebsen opnår en stor bestand, kan det både betyde skader på vandløbsbrinker og ændringer i fødekæden.

Det er muligt at begrænse spredningen af krebsepest. Alle der færdes i de danske vandløb kan desinficere deres både, redskaber og tøj, før de bevæger sig imellem vandløbsystemer. Det er især vigtigt i vandsystemer, hvor vi allerede ved, at der findes krebsepest, men også i vandsystemer, hvor der er signalkrebs, da de kan være raske smittebærere.

Det er ikke tilladt at udsætte ikkehjemmehørende krebsearter i naturen. Det er også vigtigt, at når man fanger signalkrebs enten afliver dem på stedet eller fragter dem i lukkede beholdere umiddelbart efter fangst. Hvis man tager signalkrebsen med hjem for at spise dem, må de ikke opbevares levende i beholdere, hvorfra de kan undslippe.

DTU Aqua har undersøgt signalkrebs for krebsepest fra 12 forskellige åsystemer fra Sjælland, Fyn og Jylland med 10 individer fra hver bestand. Der er fundet krebsepest i fem af stederne. Det drejer sig om Gudenåen, Resen Kær Å, Karup Å, Ribe Å og Susåen.

DTU Aqua har indsamlet signalkrebsene med hjælp fra lokale frivillige i perioden fra 2009-2016. Krebsene er derefter undersøgt af Veterinærinstituttet i Oslo, der er specialister i denne særlige analyse.

Læs mere om krebsepest her: 

Rapporten fra det norske veterinærinstitut

For yderligere information kontakt venligst: Josefine Møller, Miljøstyrelsen. Tlf: +45 93597154.