Kontrol af drikkevand rykker ind i stuerne

24-05-2017
Vand i hverdagen

Vandforsyningerne skal fremover kontrollere drikkevandet ved forbrugernes vandhaner.

Foto: Colourbox

Fremover skal vandforsyningerne måle drikkevandets kvalitet ved forbrugernes vandhaner, og der vil ikke være krav om at måle bestemte steder i ledningsnettet, som det sker i dag. Vandselskaberne og forbrugerne får dermed et mere retvisende billede af vandkvaliteten, der hvor vandet bliver drukket.

De nye retningslinjer for vandselskabernes kontrol af drikkevandet fremgår af udkastet til en ændring af en bekendtgørelse, som Miljøstyrelsen sender i høring i dag. Bekendtgørelsen omsætter EU's drikkevandsdirektiv til danske regler.

Fordelen ved at tage vandprøverne på den nye måde er, at man ikke alene opdager, hvis vandet bliver forurenet på vandværket eller i vandrør på vej ud til forbrugerne. Fremover vil man også opdage problemer, der skyldes fx mangelfulde installationer eller utætte vandrør helt fremme ved forbrugeren i boliger, offentlige bygninger og på arbejdspladser.

Listen over stoffer, som vandforsyningerne skal undersøge for, bliver også justeret. Vandet skal fortsat analyseres for bakterier og tungmetaller, men vandforsyningerne skal fx ikke regelmæssigt undersøge vandets hårdhed. Forbrugerne vil dog fortsat kunne finde oplysninger om vandets hårdhed på vandforsyningernes hjemmeside.

De små vandforsyninger, der leverer mindre end 10 kubikmeter om dagen, bliver fremover ikke forpligtet af kommunen til at kontrollere drikkevandet. Kommunen skal orientere de små vandforsyninger om god drikkevandskvalitet og fordelene ved at kontrollere drikkevandets kvalitet.

Udkastet til bekendtgørelsen er i høring til 24. juli 2017.

Læs bekendtgørelsen her