Guldsjakal angriber husdyr i Sønderjylland

18-05-2017
Natur

DNA-undersøgelser har nu vist, at en guldsjakal står bag mindst 11 angreb på lam og enkelte får i Sønderjylland. Miljøstyrelsen er indstillet på, at det kan være relevant at regulere guldsjakalen.

(Foto: Colourbox)

Der har siden april været en række angreb på lam og enkelte får hos to dyreholdere i Sønderjylland. Her er 11 angreb, som det nu er dokumenteret, foretaget af guldsjakal.

 -Det er overraskende, at guldsjakalen har taget så mange og så forholdsvis store dyr, og dette må betragtes som en helt særlig situation. En guldsjakal lever normalt af mindre dyr som mus og af ådsler, siger Lasse Sehested Jensen, naturplanlægger i Miljøstyrelsen

Der findes ikke en kompensationsordning for husdyr, som bliver nedlagt af guldsjakal – som det er tilfældet med husdyr, som nedlægges af ulv. Erstatningsordningen for ulv er særlig.

Guldsjakalen er ikke er omfattet af en ligeså streng beskyttelse i habitatdirektivet, som ulven er, og Miljøstyrelsen er indstillet på, at det kan blive nødvendigt at skyde den i det konkrete tilfælde, da den på trods af forskellige afværgeforanstaltninger forsætter med at tage lam og får.

Miljøstyrelsen er i gang med at indhente erfaringer fra andre lande om, hvordan guldsjakalen kan holdes på afstand af husdyr. Erfaringerne er dog formentlig sparsomme, da dette dyr er forholdsvist nyt også i vore nabolande.

Guldsjakalen blev første gang registreret i Danmark, da den blev påkørt i Karup i 2015, siden er en anden blevet nedlagt ved en ræveregulering i Thorsminde i Vestjylland i februar 2017, mens der er taget fotos af guldsjakal i bl.a. Lille Vildmose.

Guldsjakal kan kendes fra ræv på, at guldsjakalen er lidt større og lidt højere end ræven og har en forholdsvis kortere hale end ræv. Af den samlede længde fra snude til halespids udgør halen 30-40 procent hos ræv og 20-25 procent hos guldsjakal. Guldsjakalens halespids er sort, mens halespidsen hos ræve oftest er lys.

Miljøstyrelsen har iværksat en ordning, hvor husdyrholdere i et afgrænset område tilbydes hjælp til at forstærke indhegning, så husdyr sikres mod angreb fra ulve. Ordningen er målrettet indhegning af mindre husdyr, som får og geder, da det typisk er disse, som udsættes for angreb af ulve. Der er ikke aktuelle planer om tilsvarende for guldsjakaler.

For yderligere information kontakt venligst: Lasse Sehested Jensen på: 41 26 93 40