For første gang er der konstateret hunulv i Danmark

02-05-2017
Natur

DNA-prøver og video bekræfter Danmarks første hunulv.

(Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet, Leif Meldgaard samt Thomas Boesdal.)

Der har længe været stor interesse for et formodet ulvepar i Vestjylland. Nu har forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet identificeret Danmarks første hunulv. Det er sket ved DNA-analyse af to forskellige afføringsprøver, som er blevet indsamlet i november 2016 og januar 2017. Hunulven er identificeret til at komme fra Göritz-Klepzig-koblet fra sydvest for Berlin.

Hunulven går sammen med en anden ulv, og parret er blevet fanget på kamera to gange, senest den 3. marts, hvor filmen stammer fra et af de 11 vildtkameraer, som Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet har sat op i området

-Det bekræfter vores formodninger om, at et ulvepar har etableret sig i Vestjylland, siger Lasse Jensen, naturplanlægger i Miljøstyrelsen og fortsætter:

-Senere på året begynder Miljøstyrelsen en mere målrettet overvågning, og her vil vi være særligt opmærksomme på eventuelle områder med ulvepar. Når ulve har fundet sammen i par, så bliver de mere stedfaste, hvilket gør det muligt at lave en mere målrettet overvågning.

Miljøstyrelsen har for ganske få måneder siden lavet en ordning, hvor husdyrejere i et nærmere bestemt geografisk område syd for Holstebro kan søge om tilskud til at gøre deres hegn ulvesikre. Det er i dette område, at ulveparret befinder sig.

Området, hvor der kan søges tilskud, er ca. 330 km2 og går fra Holstebro vestpå til Vemb sydpå til Tim og østpå til Grønbjerg og tilbage til Holstebro.

Ulvesikringen af hegn kan blandt andet være i form af flere strømførende tråde. Typisk gives tilskuddet derfor til at forbedre eksisterende hegn ved at tilføje strømførende tråde for oven og for neden.

Miljøstyrelsen har ansvaret for forvaltning af ulv i Danmark, og udgangspunktet for dette er ”Forvaltningsplan for Ulv i Danmark” fra 2014.