Fælles indsats for renere luft og styrket eksport

31-05-2017
Luft

Et tættere samarbejde mellem danske producenter af ren luft-teknologi og myndigheder kan løse miljøproblemer og løfte dansk eksport. Miljø- og fødevareministeren inviterer 1. juni til konference om en ny luftvision.

Der er stor interesse for dansk teknologi, der kan sikre ren luft. Foto: Colourbox

Filtre på bussers udstødning, såkaldte scrubbere, som renser skibes røg og brændeovne med lav partikeludledning. Det er bare nogle få eksempler på ren luft-teknologier, som danske virksomheder hvert år eksporterer til udlandet.

I 2015 var eksporten på godt 7 mia. kroner. Men potentialet er langt højere. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen samler derfor 1. juni interessenter på luftområdet til en konference, hvor man bl.a. vil drøfte fælles eksportmålsætninger, styrkepositioner, innovation, udvikling og ikke mindst muligheden for at lave en vision for eksporten af ren luft-løsninger.

Danske løsninger kan løse miljø- og sundhedsproblem

Mange lande slås med massive problemer med luftforurening – især i de store byer, hvor skoler, virksomheder og lufthavne i perioder må lukke helt ned på grund af tæt smog, som sender de lokale beboere på hospitalet med vejrtrækningsproblemer.

Her kan ren luft-teknologier fra danske virksomheder hjælpe. Samtidig vil nye internationale krav om at sænke luftforureningen i EU og resten af verden øge markedet for danske løsninger.

Både virksomheder, videninstitutioner, interesseorganisationer og myndigheder er inviteret til luftvisions-konferencen, som finder sted på Kosmopol, Fiolstræde 44 i København, den 1. juni kl. 10-16.. Arbejdet skal munde ud i, at der bliver opstillet en række målsætninger for styrket dansk eksport af ren luft-teknologier.

Konferencen er arrangeret af Miljø- og Fødevareministeriet i samarbejde med Dansk Miljøteknologi, Danske Rederier, Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO), Dansk Industri, og Danske Maritime.