Danmark tiltræder FN-konvention om miljørigtig ophugning af skibe

09-05-2017
Affald

Danmark vil nu tiltræde Hong Kong-konventionens globale regler, der skal sikre, at mennesker og miljø bliver bedre beskyttet, når skibe ophugges.

Danmark vil tiltræde FN's Hong Kong-konvention, der på globalt plan skal sikre, at mennesker og miljø bliver bedre beskyttet, når skibe ophugges. Et samlet Folketing har netop vedtaget et lovforslag, der gør det muligt for Danmark at tiltræde konventionen.

Udtjente skibe indeholder typisk farligt affald, og skiftende regeringer har arbejdet for dansk tiltrædelse af konventionen siden den blev til i 2009.

Danmarks tiltrædelse betyder også, at Hong Kong-konventionen er et skridt tættere på at træde i kraft. For at konventionen kan træde i kraft, kræves det nemlig, at den er tiltrådt af mindst 15 lande, og indtil nu har kun Norge, Congo, Frankrig, Belgien, Panama og Tyrkiet tiltrådt konventionen.

Indien har meldt ud, at de er klar til at tiltræde, når EU-landene har tiltrådt konventionen.

Med lovforslagets vedtagelse igangsættes den formelle tiltrædelsesproces, der tager omkring en måned. Regeringen forventer, at Danmark bliver part til konventionen inden sommerferien.

Fakta: Skibsophugning og Hong Kong-konventionen

  • FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) vedtog med opbakning fra mere end 60 lande i maj 2009 Hong Kong-konventionen om forsvarlig ophugning af skibe.
  • Når konventionen træder i kraft, forpligter de lande, som har tiltrådt konventionen, sig til, at deres skibe bliver ophugget på anlæg, der overholder konventionens krav, og at landets skibsophugningsvirksomheder kun ophugger skibe på en måde, der overholder konventionens krav.
  • For at konventionen kan træde i kraft, kræves bl.a., at den er tiltrådt af mindst 15 lande, hvis kombinerede handelsflåde repræsenterer mindst 40 procent af den globale handelsflådes bruttotonnage.
  • Både de store flagstater og de store skibsophugningsstater skal tiltræde konventionen, før den kan træde i kraft. Kun Norge, Congo, Frankrig, Belgien, Panama og Tyrkiet har tiltrådt konventionen.
  • Det er en ændring til loven om beskyttelse af havmiljøet og loven om miljøbeskyttelse, som nu gør det muligt for Danmark at tiltræde Hong Kong-konventionen.
  • På verdensplan bliver ca. 1.000 handelsskibe hvert år hugget op, og værdifulde materialer som stål bliver brugt igen. Langt de fleste skibe sendes til Asien og bliver ophugget under uordnede forhold i f.eks. Bangladesh.
  • Danskopererede skibe bliver typisk ophugget på værfter i Indien, Kina og Tyrkiet, men også en lille del i Danmark. Ifølge Danmarks Rederiforening sendes i alt ca. 10 danske skibe til ophugning om året.

Yderligere oplysninger :
Funktionsleder Berit Hallam, Miljøstyrelsen, tlf.: 7254 4434, e-mail: