Betydning af ’bioporer’ for pesticidnedsivning på lerjord

08-05-2017
Vandmiljø Pesticider

Bioporer, dannet af regnorme og rødder, kan sandsynligvis have stor betydning for pesticidnedsivning på lerjord.

En ny rapport viser, at der i moræneler kan forekomme talrige såkaldte bioporer fra jordoverfladen og i hvert fald ned til 5-6 meters dybde. Bioporerne øverst i jorden er dannede af regnorme, og under pløjelaget stammer bioporerne sandsynligvis fra rødder efter tidligere træbevoksning, muligvis fra forhistorisk skov.

De påviste bioporer har sandsynligvis stor betydning for pesticidnedsivning på lerjord, og kan derfor være vigtige i relation til udpegning af særligt pesticidfølsomme arealer på lerjorde. Den observerede forekomst svarer til resultaterne fra tidligere undersøgelser og tyder på, at lignende dybe ”fossile” rodkanaler kan være udbredt i moræneler og i visse områder og årstider muligvis nå ubrudt ned til grundvandet.

Rapporten viser endvidere, at nedsivning af pesticider på lerjorde via bioporer næsten udelukkende forekommer under større regnvejrshændelser. Disse vejrtyper er blevet hyppigere de senere år, hvorfor vejrdata i de modeller, der benyttes til at belyse risici for nedsivning af pesticider til grundvandet, bør opdateres.

Resultaterne viser, at det er vigtigt at bekræfte resultater fra modelberegninger med test i Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand, som vi gør i Danmark.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her :